Ma 2018. április 24., kedd,
György napja van.

H I R D E T M É N Y

Az óvodai felvételről


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülőket/törvényes képviselőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai jelentkezés időpontja:

2018. május 2.-3. (Szerda-Csütörtök) 7.30-18.00 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31. napjáig született gyermekek beíratása kötelező.

Az óvodai jelentkezéshez a „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 21 munkanapon belül hoz döntést az érintett intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/törvényes képviselője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett óvodának átadott jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, a másolatát pedig a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
Ha a szülő nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beíratni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másolatát küldi meg a területileg illetékes jegyzőnek.


Nyíregyháza, 2018. március 28.

Hiteles felhívás
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Hirdetmény az óvodába történő beiratkozásról 2018:

  1. Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendje
  2. Óvodai jelentkezési lap 2018.
  3. Óvodai körzethatárok 2018.
  4. Jegyző értesítése óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről
  5. Jegyzői kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.