Várjuk a véleményét! - Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Várjuk a véleményét! - Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve

Nagyforgalmú közlekedési létesítmények zajcsökkentési intézkedési terve
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.
Az intézkedési tervet a nyilvánosság bevonásával kell véglegesíteni, ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy javaslataival hozzájáruljon az intézkedési terv elkészültéhez.
Ezt a következő módon tehetik meg: elektronikus úton zakany.zoltan@nyiregyhaza.hu címre, valamint postai úton a 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály részére.
Mindezt figyelembe véve tisztelettel kérjük, vegyenek részt aktívan a zajcsökkentési intézkedési terv véleményezésében.
Köszönjük közreműködésüket!
Várjuk a véleményét!