Bejelentés a magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezés tulajdonjogáról

TÁJÉKOZTATÓ A MAGÁNFŐZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL
Vonatkozó jogszabályok:
2016. évi LXVIII törvény a jövedéki adóról 
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
2017. évi CLI. az adóigazgatási rendtartásról 
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya: Adóosztály
Ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.
Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Kedd: 8-12-ig 
Szerda: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8-12-ig
e-mail: adoosztaly@nyiregyhaza.hu
A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére.
A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban - ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését - pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, melynek mértéke az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220. §-a alapján akár kettőszázezer forintig is terjedhet.