Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportjának ügyfélfogadására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás
Ügyintézés módja: személyesen
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:98. § alapján apai jogállást keletkeztető tény:
. . 
- Házassági kötelék 
- Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 
- Bírósági határozat 
- Élettársak esetén emberi reprodukciós eljárás
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat lakóhelytől függetlenül, bármely anyakönyvvezető előtt megtehető, a gyermek születése előtt vagy a születést követően.
. . 
Amennyiben a szülők nem házasok és emberi reprodukciós eljárásban sem vettek részt, úgy apai elismerő nyilatkozattal rendezhetik gyermekük családi jogállását.
Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább 16 évvel idősebb férfi tehet. Amennyiben az apai elismerői nyilatkozat megtételében érintett gyermek a 14. életévét betöltötte, az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához neki is hozzá kell járulnia.
Ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, az apai elismerő nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére az apaság megállapítása nélkül kerül sor.
Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. Amennyiben az egyik fél nem Magyarország állampolgára, kérjük előzetesen tájékozódjanak az anyakönyvvezetőnél.
Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:
- Az eljáráshoz mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. 
- A jegyzőkönyv felvételében érintettek érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét és lakcímüket igazoló hatósági igazolványát be kell mutatniuk. 
- Szakorvosi igazolás szükséges a fogantatás vélelmezett idejéről, valamint a szülés várható időpontjáról, mely tartalmazza az anya beazonosításhoz szükséges adatait, a kiállítás keltét, a kiállító orvos aláírását és bélyegzőlenyomatát. 
- Amennyiben az anya elvált családi állapottal rendelkezik, szükséges a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, vagy a jogerős bírói ítélete a házasság felbontásáról. (A jogerőre emelkedés és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie.) 
- Amennyiben az anya özvegy családi állapottal rendelkezik, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges. (A haláleset és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie.) 
- Kiskorú anya esetén az anya törvényes képviselőjének, valamint a magzat részére kirendelt eseti gyámnak is meg kell jelennie a jegyzőkönyv felvételéhez. Ez esetben a gyámkirendelő határozatot csatolni szükséges. 
- Kiskorú apa esetén a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az illetékes járási hivatal gyámügyi osztálya jogosult. 
- Az apai elismerő nyilatkozat egy példányát eredetben a születés anyakönyvezése céljából a kórházi ügyintézés során csatolnia kell az anyának.
Megszületett gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:
- Az eljáráshoz mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. 
- A jegyzőkönyv felvételében érintettek érvényes személyazonosító igazolványát vagy útlevelét és lakcímüket igazoló hatósági igazolványát be kell mutatniuk. 
- Amennyiben az anya elvált családi állapottal rendelkezik, szükséges a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, vagy a jogerős bírói ítélete a házasság felbontásáról. (A jogerőre emelkedés és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie) 
- Amennyiben az anya özvegy családi állapottal rendelkezik, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges. (A haláleset és a gyermek születése között 300 napnak el kell telnie.) 
- Az eljáráshoz a kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája szükséges. 
- Kiskorú anya esetén az anya törvényes képviselőjének, valamint a gyermek részére kirendelt eseti gyámnak is meg kell jelennie a jegyzőkönyv felvételéhez. Ez esetben a gyámkirendelő határozatot csatolni szükséges. 
- Kiskorú apa esetén a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az illetékes járási hivatal gyámügyi osztálya jogosult. 
- Amennyiben a gyermek születési eseménye az Elektronikus Anyakönyvnek nem adattartama, a családi jogállás átvezetésére a gyermek születési helye szerinti anyakönyvvezető jogosult.
Az eljárás illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályok:
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
- 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól. 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
- 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról