Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY – IGAZGATÁSI OSZTÁLY
ANYAKÖNYVI CSOPORT


Újszülött anyakönyvezésével kapcsolatos információ


A születés anyakönyvezése bejelentésre történik. A bejelentést a „Jósa András” Megyei Oktatókórház végzi az osztályon született gyermekekre vonatkozóan. Az élve születésről jegyzőkönyv készül, amelyet az azt kiállító ügyintéző és az anya aláírásával lát el. A jegyzőkönyv melléklete a statisztikai lap, valamint az anyakönyvvezető rendelkezésére kell bocsátani az anya érvényes személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, továbbá amennyiben a szülők rendelkezésére áll, úgy az újszülött gyermek szüleinek 300 naptól nem régebbi házassági anyakönyvi kivonatát. A jegyzőkönyv adatainak ellenőrzését az anyakönyvvezető
elvégzi, amelyhez az országos személyadat- és lakcímnyilvántartás is rendelkezésére áll. Az adatok ellenőrzését követően, az élveszületési lap alapján az anyakönyvvezető a születést az anyakönyvbe bejegyzi, és anyakönyvi kivonatot állít ki. Az anyakönyvvezető teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat. Az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát az anya a kórházi bejelentést követő napon, a kórház ügyintézőjétől személyesen veszi át.

Amennyiben az anya érvényes személyazonosító igazolvánnyal és/vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik, az újszülött gyermeke iratát kizárólag a szükséges iratok bemutatásával a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Anyakönyvi csoportján veheti át.

Szükséges iratok:
  • érvényes személyazonosító igazolvány
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • az anya TAJ kártyája
  • zárójelentés az anya szülés miatti kórházi ellátásáról és
  • a gyermek zárójelentése a kórházból történő otthonába bocsátásáról


Teljes hatályú apai elismerés esetén az azt felvevő hatóság részére anyakönyvi értesítő kiállítására és továbbítására kerül sor. Az anyakönyvvezető minden eljárásában, így a születés anyakönyvezésénél is vizsgálja az érintettek állampolgárságát.

Magyar állampolgár születésének anyakönyvezésekor az újszülöttet személyi azonosító jellel látja el, mely alapján a Járási Hivatal Okmányirodája elkészíti az újszülött lakcímét igazoló hatósági igazolványát. Az anyakönyvvezető az anyakönyvi kivonatot és a gyermek hatósági igazolványát a szülő részére megbízott útján, vagy közvetlenül átadja.

A magyar állampolgár újszülött születéséről az egészségbiztosítási pénztár a központi nyilvántartásból értesül, az így kapott adatok alapján az újszülöttet társadalombiztosítási azonosító jellel látja el, amelyet közvetlenül postáz az anya nyilvántartásban szereplő érvényes lakcímére.

Házasságon kívül született gyermek anyakönyvezésekor az adatokat, az erre rendszeresített nyilvántartásba az anyakönyvvezető bevezeti, s a gyermek lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának figyelmét egy értesítéssel és születési anyakönyvi másolattal felhívja a családi jogállása rendezésének megindítására.

Külföldi állampolgár által tett apai elismerő nyilatkozatot, annak vizsgálata és elbírálása céljából, a megyei kormányhivatalnak az anyakönyvvezető megküldi, elbírálás után az adatokat az anyakönyvbe bejegyzi. Külföldi apa által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat esetén, az anyakönyvezés az eljárás lezárásáig az apa adatainak bejegyzése nélkül történik.

Apaságot vagy anyaságot megállapító jogerős bírói végzés alapján, a szülők meghallgatása után az apa adatait és a gyermek családi nevét az anyakönyvvezető az anyakönyvbe bejegyzi. A szülők meghallgatása, gyermekük születési családi nevére történő megállapodás érdekében történik, s csak azonos nyilatkozat alapján jegyezhető be. Eltérő nyilatkozat esetén, az illetékes Járási Hivatal Járási Gyámhivatala jár el, eljárása befejeztével értesíti az anyakönyvvezetőt a gyermek születési családi nevének megállapításáról, s csak ekkor jegyezhető a név anyakönyvbe.

Nem magyar állampolgár születésének anyakönyvezésekor e tényről - az okirat külföldre történő továbbítása céljából – az anyakönyvvezető anyakönyvi másolatot és anyakönyvi kivonatot állít ki, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztálya részére megküld.

Letelepedési engedéllyel -legalább az egyik, vagy mindkét szülő- rendelkező külföldi állampolgár szülőktől származó gyermek anyakönyvezésekor e tényről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságát az anyakönyvvezető értesíti. A gyermek Magyarországon történő nyilvántartásba vételét a szülő kezdeményezi. Erre irányuló kötelezettségére az anyakönyvvezető a szülő figyelmét felhívja az anyakönyvezés során.

Örökbefogadást engedélyező jogerős határozat alapján a születést az anyakönyvvezető újból anyakönyvezi, s az előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. Az örökbefogadás szerinti állapotnak és az újbóli anyakönyvezés szerinti bejegyzésnek megfelelően anyakönyvi okiratot állít ki, a nyilvántartásban szereplő adatokat átvezeti, amely eredményeként a gyermeket új személyazonosító jellel látja el.

Apaság vagy anyaság vélelmének megdöntéséről hozott jogerős bírói határozat alapján a születést újból anyakönyvezi, teljesíti az előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét.

A születést a betűrendes névmutatóba bevezeti. A jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető aláírásával, bélyegzőlenyomattal, anyakönyvi szervazonosítóval, anyakönyvi folyószámmal és az anyakönyvezés évével ellátja. Feltünteti továbbá a gyermek számára képzett személyazonosító jelet a jegyzőkönyvön, majd az alapiratot az anyakönyvi irattárban elhelyezi.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.