Születési esemény bejelentése

Születési esemény bejelentése
Ügyintézés módja: személyesen
Bejelentés menete, bejelentésre kötelezettek köre:
Az At. 61.§-a szerint a születést anyakönyvezés céljából - legkésőbb az azt követő első munkanapon - az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.
1. Az intézetben történt szülést az intézet vezetője jelenti be (a születés tekintetében a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kell intézetnek tekinteni).
2. A tervezett intézeten kívüli születést a szülésnél közreműködő felelős személy jelenti be.
3. A nem tervezett intézeten kívüli szülés esetén a születést a szülőknek kell bejelenteni, ha a szülésnél orvos nem működött közre.
Mit kell tennie
A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek, és csatolja a szükséges okiratokat:
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítványát, amely igazolja a születés tényét és időpontját;
 • tervezett intézeten kívüli szülés esetén jogszabályban meghatározott felelős személy igazolását a szülés tényéről. Abban az esetben, ha a szülésnél a jogszabályban meghatározott felelős személy nem működik közre a szülés szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján anyakönyvezhető;
Határidők
Az At. 63.§ (2) bekezdés alapján az anyakönyvvezető a szülést a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.
Benyújtandó okiratok intézetben történő szülés/ tervezett intézeten kívüli szülés esetén:
 • jegyzőkönyv születés bejelentéséről (intézet, felelős személy állítja ki),
 • az anya személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele, és lakcímkártyája;
 • amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat eredeti példánya;
 • amennyiben a szülők házasságban élnek vagy a gyermek születése és a házasság felbontása vagy a volt házastárs halála között 300 nap nem telt el: házassági anyakönyvi kivonat;
Külföldi állampolgár szülők esetében (a fentieken túl):
Külföldi állampolgár esetében magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóság által kiállított engedély/igazolás/kártya, valamint útlevél szükséges.
A külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében a házassági anyakönyvi kivonat szükséges hiteles fordítással ellátva, valamint egy igazolás a személyes joguk szerinti állam konzulátusától arról, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor.
Amennyiben valamelyik szülő külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása szükséges arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető.
Ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban; ha az anya elvált vagy özvegy, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hitelesített magyar nyelvű fordításban.
Az anyakönyvi eljárásban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítása vagy konzuli fordítás fogadható el, diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille-bélyegzővel ellátva, amennyiben ezt jogszabály előírja!
Szükséges okiratok nem tervezett intézeten kívüli szülés esetén:
A születést a szülők együttesen a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek kötelesek bejelenteni, aki ez alapján kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet.
Ebben az esetben mellékelni kell:
 • "Vizsgálati lap otthon született gyermekről” elnevezésű nyomtatványt
 • Terhesgondozási kiskönyvet
 • szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által kiállított, a születés tényét megállapító igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosítására alkalmas adatait, a születés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét, a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt
 • amennyiben a szülésnél orvos vagy szülésznő nem működött közre, úgy az anya büntetőjogi nyilatkozatát a születés helyére és idejére vonatkozóan, valamint az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást a szülés tényéről
 • az anya és apa személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolványa vagy útlevele, és lakcímkártyája;
 • amennyiben a szülők nem élnek házassági kötelékben: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat eredeti példánya;
 • amennyiben a szülők házasságban élnek vagy a gyermek születése és a házasság felbontása vagy a volt házastárs halála között 300 nap nem telt el: házassági anyakönyvi kivonat;
Az ügyintézés díja:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) alapján az eljárás illetékmentes.
Ügyintézés határideje
Születés anyakönyvezése a bejelentést követően azonnal, de hiányos adatok esetén 30 napra elhalasztható.
Vonatkozó jogszabályok
• 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
• 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól. 
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
• 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról. 
• 35/2011 (III.21.) Korm. sz. rendelet az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportjának ügyfélfogadásán születés bejelentésére kizárólag előzetes telefonos időpontfoglalás alapján van lehetőség: Időpontfoglalás