Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY – IGAZGATÁSI OSZTÁLY
ANYAKÖNYVI CSOPORT


Házasságkötéssel kapcsolatos információA házasságkötésre vonatkozó jogszabályok:
 • 1982. évi 17.trv az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
 • 2010. évi I. törvény
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2001. (IV.18.) Önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról


A házasságkötéssel kapcsolatban felmerülő költségek:

 • 5.000.-Ft + Áfa anyakönyvvezetői többletszolgáltatási díj munkaidő után és pihenőnapon kötött házasság esetén

 

A házasságkötési szándékot a házasodni kívánók személyesen jelentik be az anyakönyvvezető előtt.
A szándékbejelentést minimum 30 naptári nappal korábban kell megtenniük, mint ahogyan a házasságkötés időpontját tervezik.


A házassági szándékbejelentéshez az érintettek:

 • érvényes személyazonosító igazolványa,
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • születési anyakönyvi kivonatuk,
 • s amennyiben a családi állapot elvált vagy özvegy, úgy az előző házasságot felbontó jogerős bírói ítéletet vagy a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata szükséges.
 • nőtlen vagy hajadon családi állapotot igazolni nem kell, ezt a tényt az anyakönyvvezető az országos személyadat- és lakcímnyilvántartásból ellenőrzi.

 

Az anyakönyvvezető a benyújtott iratok alapján vizsgálja, hogy az érintettek rendelkeznek-e a házasságkötés törvényes előfeltételeivel. Ennek megléte esetén a házasságkötési szándékról jegyzőkönyv készül, amely a házasulandók személyi adatain kívül nyilatkozataikat is tartalmazza úgy a házassági névviselésre, mint a születendő gyermekek családi nevére. Ez utóbbira abban az
esetben van szükség, amennyiben a felek eltérő házassági névviselésre nyilatkoznak, s így a születendő gyermekük születési családi neve a jogszabály adta lehetőségeknek köszönhetően többféle lehet. Az iratok és a törvényi feltételek teljesülésekor a házasodni kívánók szándékának megfelelően, a törvényben rögzített határidők betartásával - a házasságkötés időpontját kitűzi.


Nem magyar állampolgár házasságkötési szándékának bejelentése után az ehhez szükséges iratokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére, elbírálás céljából az anyakönyvvezető megküldi. Amennyiben a külföldi fél által benyújtott iratok megfelelnek a jogszabályban előírt feltételeknek, úgy pozitív elbírálás után a házasságkötés időpontját a felek kérésének megfelelően az anyakönyvvezető kitűzi. Külföldi állampolgár házasságkötésekor az anyakönyvi kivonatot és egy anyakönyvi másolatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, külföldre történő továbbítás céljából megküldi.

 

Az anyakönyvvezető a házasságot megköti, közreműködik annak ünnepélyes lebonyolításában. A férj vagy a feleség (vagy mindkettő) nevének megváltozása miatt személyazonosító igazolvány kicserélésére felhívja a figyelmet. Átadja a házassági anyakönyvi kivonatot, valamint teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat. A házasságot, mint minden más anyakönyvi eseményt, a betűrendes névmutatóba bevezeti.


Korlátozottan cselekvőképes16 -18 éves kor között - kiskorú esetében, amennyiben az jogerős gyámhatósági engedéllyel házasságot kötött, az engedélyezésben eljáró gyámhatóságot az anyakönyvvezető a házasság megkötéséről értesíti.

 

A házasság megkötése után, a családi állapot és névviselés megváltozását az országos személyadat és lakcímnyilvántartásban, az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerben, jegyzőkönyv formájában rögzíti. A jegyzőkönyvet a házasság megkötése és az adatszolgáltatás teljesítését követően, az anyakönyvi irattárban elhelyezi.

 

Nyíregyháza város illetékességi területén kötött, bíróság által felbontott házasság esetén az eljáró bíróság az anyakönyvvezetőt válási lappal értesíti. A házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról kiállított válási lap alapján a házassági anyakönyv utólagos bejegyzések rovatába e tényt feljegyzi, s a családi állapot megváltozását az országos személyadat-és lakcímnyilvántartásban
rögzíti. A válási lapot az anyakönyvi irattárba, a házassági alapirat mellett elhelyezi.


Nyíregyháza városban kötött házasság külföldi bíróság által történő felbontásakor amennyiben az ügyben eljáró bíróság az Európai Unió valamely tagállamának bírósága:

 • az általa kiadott jogerős bírói ítélet hiteles magyar fordítása,
 • valamint a Brüsszel II. rendelet értelmében kiállított igazolás alapján, a válás tényét közvetlenül, annak elismertetése nélkül az anyakönyvvezető a házassági anyakönyv utólagos bejegyzése rovatába feljegyzi.


Más országok által kibocsátott -amennyiben az Európai Közösségen kívüli bíróság bont fel Nyíregyháza városban kötött házasságot - jogerős bírói ítéletét a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályával el kell ismertetni. Ha az ítélet a magyar jogban elfogadott, úgy annak elismerését fogalmazza meg az elismerésben eljáró hatóság. Ezt Követően az elismert ítéletet és a házassági anyakönyvi másolatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére, anyakönyvbe történő bejegyzés elrendelése érdekében továbbítja. Az elrendelés anyakönyvvezetőhöz továbbítását követően történik meg a válás tényének feljegyzése és az országos személyadat- és lakcímnyilvántartásban a családi állapot átvezetése.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.