Haláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése
Ügyintézés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján
Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy meghatalmazás útján – temetkezési vállalkozó közbenjárásával – kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó szabályszerű meghatalmazását.
Haláleset bejelentésére kötelezett:
1. intézményi haláleset (kórház, bentlakásos szociális intézmény)
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 61.§. (1) alapján a halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján - az eljárás megindításához szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével - haladéktalanul bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek.
A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja.
2. otthoni haláleset (ügyeletes orvos, halál tényét megállapító orvos, hozzátartozó)
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 61.§. (1) alapján a halálesetet anyakönyvezés céljából a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendeletben megjelölt személy vagy szerv az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján - az eljárás megindításához szükséges, kormányrendeletben meghatározott adatok megküldésével - haladéktalanul bejelenti az illetékes anyakönyvvezetőnek. 
A halál okát megállapító orvos, vagy a korbonctani vizsgálatot, hatósági vagy igazságügyi boncolást végző intézmény a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát megküldi a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak, valamint ismeretlen személyazonosságú elhunyt esetén 3 példányt, egyéb esetben a Központi Statisztikai Hivatal példányát a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek. 
A halottvizsgálati bizonyítványt legkésőbb a halálok megállapítása napját követő első munkanapon kell továbbítani.
A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül 
az anyakönyvvezető részére az elhalt magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratot átadja.
Ügyleírás
 • A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.
 • Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatal okmányirodájához.
 • A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadhatja a haláleset bejelentőjének.
Illetékesség
 • Haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezető
Szükséges okiratok
Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya vagy I-III példánya 
• Bejelentő természetes személy személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya 
• Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
• Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll) 
 

• Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok: 
 

 • Ha az elhalt családi állapota házas/bejegyzett élettárs : az elhalt házassági anyakönyvi kivonata/bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi kivonat.
 • Ha az elhalt családi állapota özvegy/özvegy bejegyzett élettárs: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata/ a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat.
 • Ha az elhalt családi állapota elvált/ elvált bejegyzett élettárs: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat/ a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat

• Külföldi állampolgár halálesete: 
 

 • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása. Házassági anyakönyvi kivonat, ha az elhalt családi állapota házas, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha az elhalt családi állapota özvegy, jogerős bírósági határozat, ha az elhalt családi állapota elvált, illetve nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.
 • Figyelem! Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.
Ügyintézés határideje és díja
 • bejelentés napja, de hiányos adatok esetén 30 napra elhalasztható.
 • illetékmentes
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportján ügyfélfogadásra kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás
Az alkalmazott jogszabályok
• 2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 
• 429/2017 (XII.20) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 
• 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről 
• 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról