Hazai anyakönyvezés

Hazai anyakönyvezés
Ügyintézés módja: személyesen vagy meghatalmazott útján
Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon anyakönyveztetni kell. (Születés, Házasság, Bejegyzett élettársi kapcsolat, Válás, Haláleset stb.)
A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtása:
- bármely kormányablaknál, 
- külföldön bármely hivatásos magyar konzuli tisztviselőnél, 
- Magyarországon bármely település anyakönyvvezetőjénél.
A kérelem benyújtása személyesen, vagy meghatalmazott útján történhet.
Az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezés céljából felterjesztésre kerül Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztálya részére. (Budapest X. Kőrösi Csoma Sándor út 53-55. 1105)
Az iratok ellenőrzését követően – amennyiben azok megfelelőek- az esemény anyakönyvezésre kerül az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben. Az ügyfél kérelmére az elkészült anyakönyvi kivonatot postai úton, könyvelt küldeményként küldik meg.
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

- Személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél) 
- Személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- Családi állapot igazolása: 
 

  • Házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat, elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén halotti anyakönyvi kivonat
- a külföldi hatóság által kiállított (születési, házassági, halotti, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről) anyakönyvi kivonat hiteles magyar OFFI fordításban vagy konzuli fordításban.
Vonatkozó jogszabály vagy nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
Kivétel a diplomáciai felülhitelesítés alól:
Apostille: azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely állam részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló Hágai egyezménynek, az okiratot diplomáciai felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille bélyegzővel kell ellátni.
Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai 
felülhitelesítés nélkül is elfogadható. Ebben az esetben az okiratot kiállító állam külügyminisztériumának hitelesítését kell beszerezni.
A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi kivonat diplomáciai felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
Az eljárás illetékmentes.
Az eljárással kapcsolatos nyomtatványok Budapest Főváros Kormányhivatala honlapjáról tölthetők le.
Bővebb, személyre szabott tájékoztatás érdekében kérjük, szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az anyakönyvvezetőkkel.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportjának ügyfélfogadásra kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás
Vonatkozó jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2009. évi XXIX. tv. a bejegyzett élettársi kapcsolatról 
2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról 
429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény