Házassági névviselési forma módosítása

Házassági névviselési forma módosítása
Ügyintézés módja: személyesen
Ügyleírás
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
Illetékesség
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.
Szükséges okiratok
- A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
- Házassági anyakönyvi kivonat. 
- Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. 
- Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
Az eljáró szerv
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoport 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ügyintézéshez kapcsolódó elérhetőségek
Tel: 42/524-524 
E-mail: anyakonyv@nyiregyhaza.hu
Ügyintézés határideje és díja
Amennyiben a házassági bejegyzés szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben: soron kívül.
Amennyiben a házasságkötés Nyíregyházán történt és a házassági bejegyzést az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer nem tartalmazza, a kérelem elbírálására nyitva álló határidő: 21 nap. 
Amennyiben a házasságkötés nem Nyíregyházán történt és a házassági bejegyzést az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer nem tartalmazza, a kérelem továbbításra kerül a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.
Az eljárás illetékmentes.
Vonatkozó jogszabályok
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól. 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
1979. évi 13. törvény a nemzetközi magánjogról.
Egyéb fontos tudnivalók
Házassági névviselés módosítása után az okmányok cseréjéről a kérelmezőnek gondoskodnia kell.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportján ügyfélfogadásra kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás