Névváltoztatás

Névváltoztatás
Ügyintézés módja: személyesen
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Anyakönyvi Csoportjának ügyfélfogadására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, az erre szolgáló felület az alábbi linkre kattintva érhető el: Időpontfoglalás
A. Házassági névváltoztatás:
A volt házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelmére megváltoztatható, ha a házassága megszűnt és igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. 
A kérelem indítására elvált vagy özvegy családi állapot esetén van lehetőség.
Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes anyakönyvvezető jogosult.
Az eljárás illetékmentes.
FONTOS: A házassági névváltoztatás nem tévesztendő össze a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárással. - Névviselési forma
. . 
B. Névváltoztatás:
A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet. A születési név megváltoztatására irányuló eljárásban a kérelmező kizárólag saját, vagy kiskorú gyermeke születési nevének megváltoztatását kérelmezheti. 
A születési névváltoztatási kérelmet minden esetben indokolni szükséges.
A születési névváltoztatási kérelmet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, valamint figyelemmel kell lenni arra, hogy a névváltoztatás nem sértheti senki jogát vagy jogos érdekét. A magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név – különös méltánylást érdemlő körülmény kivételével – nem engedélyezhető.
Illetékesség:
A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet. Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.
A kérelem elbírálására Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági- és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási Osztálya jogosult.
Az eljárás illetéke:
2021 január 1. napjától a névváltoztatási eljárásért egységesen 10.000.-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A korábbi szabályozástól eltérően a díjat nem illetékbélyeg formájában, hanem Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott számlaszámra kell a kérelem benyújtása előtt átutalással teljesíteni. A közlemény rovatban szükséges feltüntetni a névváltoztatás tényét, illetve az érintett személy születési és/vagy házassági nevét, az ügyfél beazonosíthatósága érdekében.
Amennyiben a névváltoztatás élő személy családi nevének viselésére vonatkozik, az érintett személy megjelenése és hozzájárulása szükséges. Elhalt személy családi nevének viselésére vonatozó kérelem esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
B. 1. Nagykorú személy névváltoztatása: (új családinév/ új utónév kérelmezése)
- Kérelem formanyomtatvány kitöltése 
- Személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányok bemutatása (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, illetve lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.) 
- Anyakönyvi kivonatok bemutatása (az ügyben érintettek születési és házassági anyakönyvi kivonata) 
- Az eljárási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolata. (10.000 ft)
B. 2. Kiskorú személy névváltoztatása: (új családinév/ új utónév kérelmezése)
- Kérelem formanyomtatvány kitöltése 
- A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 
- Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 
- Anyakönyvi kivonatok bemutatása (az ügyben érintettek születési és házassági anyakönyvi kivonata) 
- Az eljárási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolata. (10.000 ft)
C. Születési utónév módosítása
C.1. Nagykorú személy születési utónevének módosítása
- Több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri. 
- Személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmányok bemutatása (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, illetve lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.) 
- Anyakönyvi kivonatok bemutatása (az ügyben érintettek születési és házassági anyakönyvi kivonata)
Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes anyakönyvvezető jogosult.
Az eljárás illetékmentes.
C.2. Kiskorú személy születési utónevének módosítása
- Több utónévvel rendelkező magyar állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri 
- A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 
- Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal. 
- Anyakönyvi kivonatok bemutatása (az ügyben érintettek születési és házassági anyakönyvi kivonata)
Illetékesség: Az eljárás lefolytatására a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes anyakönyvvezető jogosult.
Az eljárás illetékmentes. 
 
Egyéb fontos tudnivalók
Az érintetteknek a névváltoztatás engedélyezését követően okmányaik cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell.