Anyakönyvi kivonatok kiállítása

Az anyakönyvi okirat kiállítása

.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) kormányrendelet rendelkezései szabályozzák az anyakönyvi okirat kiállításának szabályait. Ennek értelmében e feladatot Nyíregyházán Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályának anyakönyvvezetői látják el.

.

Az eljárás keretében:
- születési, 
- házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló, valamint 
- halotti anyakönyvi kivonat kérelmezhető.

.

Anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.

.

Kiskorú esetén a szülők vagy a szülők által meghatalmazott személy kérheti a kivonat kiállítását.

.

Halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hozzátartozó, vagy az, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, és ezen érdeket igazolja kérheti.

.

Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.

.

Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni (2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 73. § (5) bek.), ugyanakkor javasoljuk azt, személyes előterjesztés esetén, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető előtt előterjeszteni.

.

Az előterjesztés formái:

.

1.) Ügyfélkapu útján:

.

A magyarorszag.hu honlapon a Család menüpontban található Anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS.ANY) elérhetővé válik a kérelem.

.

A honlapon kitöltve a kérelem beküldhető, amennyiben a kérelmezett anyakönyvi esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK rendszer)

.

A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.

.

Ebben az esetben kizárólag a kérelmező saját anyakönyvi eseményéről igényelhet kivonatot.

.

2.) E-papír szolgáltatás igénybevételével

.

Amennyiben a kérelmező anyakönyvi eseménye nem szerepel az Elektronikus Anyakönyvben, vagy nem saját anyakönyvi eseményéről kíván kiállíttatni kivonatot, akkor lehetőség van e-papír szolgáltatás igénybevételére. https://epapir.gov.hu

.

Ebben az esetben az e-papír kitöltését követően az alábbi, kitöltött nyomtatványok közül azt kell felcsatolni mellékletként, amely eseményről a kivonat kiállítását kéri.

.

.

A kérelem meghatalmazottként történő benyújtása esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.

.

A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.

.

3.) Postai úton:

.

Postai úton kizárólag abban az esetben igényelhető anyakönyvi kivonat, ha az igénylő közölte a következő adatokat:

.

Annak a személynek, akire az igénylés vonatkozik:

.

születési anyakönyvi kivonat esetén: 
a) a születési családi és utónevét, 
aa) a születési helyét és idejét, 
ab) az anyja születési családi és utónevét,

.

házassági anyakönyvi kivonat esetén: 
b) a házasságkötés helyét, idejét 
bb) a házastársak születési családi és utónevét, 
bc) a házastársak születési helyét és idejét,

.

halotti anyakönyvi kivonat esetén: 
c) a haláleset helyét, idejét. 
ca) az elhalt házassági családi és utónevét, 
cb) az elhalt születési családi és utónevét, 
cc) az elhalt születési helyét és idejét,

.

bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló kivonat esetén: 
d) bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyét és idejét, 
da) a bejegyzett élettársak születési családi és utónevét 
db) a bejegyzett élettársak születési helyét és idejét, 
dc) a bejegyzett élettársak anyjának születési családi és utónevét.

.

Ebben az esetben az alábbi nyomtatványok közül is ki lehet azt tölteni, amely eseményről a kivonat kiállítását kéri. A kérelmet ez esetben ki kell nyomtatni, alá kell írni és úgy kell beküldeni.

.

.

A kérelem meghatalmazottként történő benyújtása esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.

.

A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.

.

4.) Személyesen:

.

Személyes kivonat kérés esetén szükséges:
- A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 
- Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kérelem benyújtására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, ami az alábbi linken érhető el.

.

.

A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.

.

Illetékesség:

.

Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi közokirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi közokirat kiállítását kérték.

.

Ha az anyakönyvi közokirat kiállítását a konzuli tisztviselőnél kérték, annak kiállítására az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

.

A papíralapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására a papíralapú anyakönyvet kezelő anyakönyvvezető illetékes.

.

Ügyintézési határidő:

.

A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül kell kiállítani az igényelt kivonatot.

.

Az ügyintézés díja:

.

Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.

.

Elérhetőségek:

.

Telefon: 42/524-524 / 751-761 mellékek

.

E-mail: anyakonyv@nyiregyhaza.hu

.

Ügyfélfogadás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kossuth tér 1. B. épület Igazgatási Ügyfélszolgálat

.

Vonatkozó jogszabályok:

.

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól 
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

.

Egyéb tudnivaló:

.

- Magyarországon állami anyakönyvezés 1895. október 1-je óta létezik, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.

.

Nyomtatványok:

.