.
Az anyakönyvi okirat kiállítása
.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) kormányrendelet rendelkezései szabályozzák az anyakönyvi okirat kiállításának szabályait. Ennek értelmében e feladatot Nyíregyházán Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályának anyakönyvvezetői látják el.
.
Az eljárás keretében:
- születési,
- házassági, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló, valamint
- halotti anyakönyvi kivonat kérelmezhető.
.
Anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti.
.
Kiskorú esetén a szülők vagy a szülők által meghatalmazott személy kérheti a kivonat kiállítását.
.
Halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a hozzátartozó, vagy az, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, és ezen érdeket igazolja kérheti.
.
Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, közölni és szükség esetén igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll.
.
Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelmet bármelyik anyakönyvvezetőnél elő lehet terjeszteni (2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról 73. § (5) bek.), ugyanakkor javasoljuk azt, személyes előterjesztés esetén, az esemény helye szerinti anyakönyvvezető előtt előterjeszteni.
.
Az előterjesztés formái:
.
1.) Ügyfélkapu útján:
.
A magyarorszag.hu honlapon a Család menüpontban található Anyakönyvi kivonat menüpontra kattintva (https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,CS.ANY) elérhetővé válik a kérelem.
.
A honlapon kitöltve a kérelem beküldhető, amennyiben a kérelmezett anyakönyvi esemény már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK rendszer)
.
A kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
.
Ebben az esetben kizárólag a kérelmező saját anyakönyvi eseményéről igényelhet kivonatot.
.
2.) E-papír szolgáltatás igénybevételével
.
Amennyiben a kérelmező anyakönyvi eseménye nem szerepel az Elektronikus Anyakönyvben, vagy nem saját anyakönyvi eseményéről kíván kiállíttatni kivonatot, akkor lehetőség van e-papír szolgáltatás igénybevételére. https://epapir.gov.hu
.
Ebben az esetben az e-papír kitöltését követően az alábbi, kitöltött nyomtatványok közül azt kell felcsatolni mellékletként, amely eseményről a kivonat kiállítását kéri.
.
.
A kérelem meghatalmazottként történő benyújtása esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.
.
A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
.
3.) Postai úton:
.
Postai úton kizárólag abban az esetben igényelhető anyakönyvi kivonat, ha az igénylő közölte a következő adatokat:
.
Annak a személynek, akire az igénylés vonatkozik:
.
születési anyakönyvi kivonat esetén:
a) a születési családi és utónevét,
aa) a születési helyét és idejét,
ab) az anyja születési családi és utónevét,
.
házassági anyakönyvi kivonat esetén:
b) a házasságkötés helyét, idejét
bb) a házastársak születési családi és utónevét,
bc) a házastársak születési helyét és idejét,
.
halotti anyakönyvi kivonat esetén:
c) a haláleset helyét, idejét.
ca) az elhalt házassági családi és utónevét,
cb) az elhalt születési családi és utónevét,
cc) az elhalt születési helyét és idejét,
.
bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló kivonat esetén:
d) bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyét és idejét,
da) a bejegyzett élettársak születési családi és utónevét
db) a bejegyzett élettársak születési helyét és idejét,
dc) a bejegyzett élettársak anyjának születési családi és utónevét.
.
Ebben az esetben az alábbi nyomtatványok közül is ki lehet azt tölteni, amely eseményről a kivonat kiállítását kéri. A kérelmet ez esetben ki kell nyomtatni, alá kell írni és úgy kell beküldeni.
.
.
A kérelem meghatalmazottként történő benyújtása esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolása is szükséges.
.
A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
.
4.) Személyesen:
.
Személyes kivonat kérés esetén szükséges:
- A kérelmező személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa (érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
- Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.
.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kérelem benyújtására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, ami az alábbi linken érhető el.
.
.
A kérelem alapján az anyakönyvvezető kiállítja, és a kérelmezőnek könyvelt postai küldeményként megküldi az elkészült kivonatot.
.
Illetékesség:
.
Az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett vagy bejegyezhető adatról kért anyakönyvi közokirat kiállítására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az anyakönyvi közokirat kiállítását kérték.
.
Ha az anyakönyvi közokirat kiállítását a konzuli tisztviselőnél kérték, annak kiállítására az anyakönyvi eseményt nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.
.
A papíralapú anyakönyvbe bejegyzett, de az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kért hatósági bizonyítvány kiállítására a papíralapú anyakönyvet kezelő anyakönyvvezető illetékes.
.
Ügyintézési határidő:
.
A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül kell kiállítani az igényelt kivonatot.
.
Az ügyintézés díja:
.
Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
.
Elérhetőségek:
.
Telefon: 42/524-524 / 751-761 mellékek
.
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
.
Ügyfélfogadás: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kossuth tér 1. B. épület Igazgatási Ügyfélszolgálat
.
Vonatkozó jogszabályok:
.
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
.
Egyéb tudnivaló:
.
- Magyarországon állami anyakönyvezés 1895. október 1-je óta létezik, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.
.
Nyomtatványok:
.

 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.