Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Köztemetés
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk
.
Eljárás ismertetése
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
.
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
.
Az eljárás menete:
.
 • Kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.
 • A köztemetés iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 13:00
.
 • A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
 • A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását, a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a halott vizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát.
 • Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír (kórház, rendőrség).
 • Abban az esetben, ha az elhunytnak a hozzátartozója kezdeményezi a közköltségen történő eltemettetést, úgy ő nyilatkozatot tesz arról, hogy tudomásul veszi, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről a polgármester a helyben szokásos legolcsóbb temetéssel - hamvasztás útján - gondoskodik.
 • A közköltségen történő temetés iránti kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-től megrendeli a temetést; intézkedik a hozzátartozó értesítéséről.
 • A polgármester határozatban engedélyezi a köztemetés elrendelését, a felmerült költségek megfizetését, ezzel egyidejűleg intézkedik arról, hogy a költségekre hagyatéki hitelezői igényt jelent be a területileg illetékes közjegyzőnél.
 • Amennyiben az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye nem Nyíregyháza volt, úgy a polgármester határozatával megkeresi az utolsó lakóhely szerinti települési önkormányzatot a köztemetés költségeinek megtérítése iránt. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül be kell jelenteni.
 • A nyíregyházi lakóhellyel rendelkező elhunyt köztemetése költségének mértékéig az illetékes közjegyző felé hagyatéki hitelezői igényt jelentünk be. A köztemetés költségének visszatérítése – jogszabályban előírtaknak megfelelően – a jogerős hagyatéki eljárást követően az örökösök között egyenlő arányban oszlik meg. A köztemetés összegének visszafizetésére részletfizetési kedvezmény biztosítható.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
Kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.
.
A kérelemhez csatolni kell
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását,
 • a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint
 • a halott vizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát,
 • a kérelemhez mellékelt nyilatkozatokat.
.
Eljárási illetékek
Az eljárás költség- és illetékmentes.
.
Ügyintézési határidő
A halálesetről való tudomásszerzést követő 21 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.