Ma 2018. január 17., szerda,
Antal és Antónia napja van.

Köztemetés

 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
 • Egyéb kiegészítő információk

Eljárás ismertetése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a polgármester – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az eljárás menete

 • Kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.
 • A köztemetés iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 26-27. számú ablak

Ügyfélfogadás ideje:
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 13:00
 • A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
 • A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását, a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a halott vizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát.
 • Amennyiben az elhunytnak nincs hozzátartozója, vagy a hozzátartozója nem lelhető fel az eljárást azon hatóság kezdeményezi, aki a halálesetről tudomással bír (kórház, rendőrség).
 • Abban az esetben, ha az elhunytnak a hozzátartozója kezdeményezi a közköltségen történő eltemettetést, úgy ő nyilatkozatot tesz arról, hogy tudomásul veszi, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről a polgármester a helyben szokásos legolcsóbb temetéssel - hamvasztás útján - gondoskodik.
 • A közköltségen történő temetés iránti kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-től megrendeli a temetést; intézkedik a hozzátartozó értesítéséről.
 • A polgármester határozatban engedélyezi a köztemetés elrendelését, a felmerült költségek megfizetését, ezzel egyidejűleg intézkedik arról, hogy a költségekre hagyatéki hitelezői igényt jelent be a területileg illetékes közjegyzőnél.
 • Amennyiben az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye nem Nyíregyháza volt, úgy a polgármester határozatával megkeresi az utolsó lakóhely szerinti települési önkormányzatot a köztemetés költségeinek megtérítése iránt. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül be kell jelenteni.

Eljáráshoz szükséges dokumentumok

Kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell
 • a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó egy havi nettó jövedelmének igazolását,
 • a halotti anyakönyvi kivonatot, valamint
 • a halott vizsgálati bizonyítvány temettető részére kiállított példányát.

Eljárási illetékek
Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintézési határidő
A kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 21 nap.

Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.