Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás
.
Ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem küszöbölhetők ki –különösen indokolt esetben- a rendkívüli települési támogatás havi rendszerességgel is nyújtható.
.
Havi rendszerességgel rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható:
.
 • akinek a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül rendszeres pénzellátása megszűnt, illetve megszűntették és keresőtevékenységet nem folytat,
 • aki szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult, feltéve hogy a szabadságvesztés időtartama a 3 hónapot meghaladta és szabaduláskor átvett jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 170%-át,
 • akinek a háztartásában nevelt gyermek betegsége miatt az egyedül élő szülő egy hónapot meghaladó időtartamú táppénzes állományba került,
 • aki egyik vagy mindkét szülőt elvesztette, vagy munkanélkülivé vált, az árvaellátás folyósításának kezdetéig, vagy munkanélkülivé vált és egy hónapon belül rendszeres pénzellátásra, jövedelemre nem jogosult.
.
A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-a erejéig és legfeljebb 3 hónapra nyújtható.
.
A havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás csak annak a személynek adható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, egyedül élő esetén annak 170 %-át nem haladja meg, és kérelmét a pénzbeli ellátás megszüntetéséről szóló határozat kézhezvételét, valamint a szabadulását követő 30 napon belül benyújtotta.
.
Általános eljárás menete:
.
 • Az havi rendszerességgel nyújtható rendkívüli települési támogatás megállapítására irányuló kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, melyet az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában vagy a hivatalos honlapról letöltve lehet beszerezni. A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
 • A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján keresztül az Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, vagy postai úton lehet beadni.
 • A kérelem iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel.
  o Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 napon belül (a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megjelölésével, végzésben) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
  o Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti hiánypótlási kötelezettségét úgy az ügyintéző végzéssel megszünteti az eljárást.
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok:
.
 • rendkívüli települési támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok, valamint
 • rendszeres pénzellátást megszüntető határozat másolata,
 • szabadulási igazolás.
.
Jogorvoslati lehetőségek:
.
 • A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 • Az első fokon eljáró szerv a határozatot továbbítja a fellebbezést az annak elbírálására jogosult szervhez.
.
Eljárási illetékek, szolgáltatási díjak:
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő:
8 nap vagy 60 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centruma.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.