Ma 2019. február 19., kedd,
Zsuzsanna napja van.
.
Helyi járatú autóbusz-közlekedési támogatás
.
 • Eljárás ismertetése
 • Eljáráshoz szükséges dokumentumok
 • Eljárási illetékek
 • Ügyintézési határidő
 • Ügyindítás helye
.
Eljárás ismertetése
.
 • A helyi járatú autóbusz közlekedési támogatás iránti kérelmet az arra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, mely formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, valamint elektronikus úton letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról.
.
Ügyfélfogadás helye
Ügyfélszolgálati Centrum Nyíregyháza, Kossuth tér 1., 25. számú ablak
.
Ügyfélfogadás ideje
hétfő, szerda: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:30
kedd: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
.
A kérelem elektronikus benyújtására nincs lehetőség.
.
A kérelmet, a szükséges dokumentumokkal, személyesen vagy meghatalmazottján keresztül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, vagy postai úton lehet beadni.
.
A kérelem iktatása után az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem fel van-e szerelve a jogszabályban előírt szükséges mellékletekkel.
.
 • Amennyiben hiányosságot tapasztal, 8 napon belül (a hiányok pontos megjelölésével, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel, határidő megjelölésével, végzésben) hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
 • Ha a kötelezett a megadott határidőn belül nem teljesíti hiánypótlási kötelezettségét, és a határidő meghosszabbítását nem kéri, úgy az ügyintéző végzéssel megszünteti az eljárást.
.
A helyi járatú autóbusz közlekedési támogatást megállapító határozatot a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője, a megállapított helyi járatú autóbusz közlekedési támogatásról készült jegyzőkönyveket a polgármester, a Gazdasági Osztály osztályvezetője és a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője írja alá, majd ezt követően kézbesíthető a határozat az ügyfél részére.
.
Az önkormányzat helyi járatú autóbusz közlekedési támogatást nyújt a nyíregyházi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, alap‐, vagy középfokú tanintézettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére. A jogosultság megállapítása iránti kérelmeket folyamatosan a bérletjegy lejártát követő 3. hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.
.
A helyi járatú autóbusz közlekedési támogatás mértéke:
.
 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 50%‐a
 • A halmozottan hátrányos helyzetű jogosult, illetve szülője, vagy más törvényes képviselője által beszerzett bérletigazolvány és bérletjegy ellenértékének 80%‐a
.
Eljáráshoz szükséges dokumentumok
.
 • a helyi autóbusz közlekedési támogatás igényléséhez szükséges dokumentum, valamint
 • a lejárt bérletjegye(ke)t,
 • a diákigazolvány fénymásolata.
.
Jogorvoslati lehetőségek
.
 • A határozattal szemben – annak közlését követő 15 napon belül illetékmentes – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címezve, a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán lehet benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
 • Az első fokon eljáró szerv a határozatot továbbítja a fellebbezést az annak elbírálására jogosult szervhez.
.
Eljárási illetékek, szolgáltatási díjak
Az eljárás illeték- és költségmentes.
.
Ügyintézési határidő
A kérelemnek a Hivatalhoz történő beérkezésétől számított 8 nap vagy 60 nap.
.
Ügyindítás helye
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centruma.
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.