.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HATÁLYBAN LÉVŐ
– EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT-
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
.
1. 44/1991.(I.1.) önkormányzati rendelet, A Nyíregyháza, Igrice-mocsár természet védelmi területté nyilvánításáról mód.: 58/2005.(XII.22.), a 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
2. 20/1992.(VII.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról mód.: 17/1993.(V.1.), 37/1993.(X.6.) KGY rendelet
3. 17/1993.(V.1.) önkormányzati rendelet, a 20/1992.(VII.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet kiegészítésére és Nyíregyháza Város címere, zászlaja, díszpecsétje használatának szabályozásáról mód.: 54/1998.(XII.8.), 11/2008.(III.4.) KGY, 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet
4. 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a belváros forgalmi rendjéről mód.: 7/2000.(III.1.), 12/2000.(III.1.), 5/2006.(II.23.), 53/2012.(XII.14.), 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletekkel
5. 29/1995.(VII.1.) önkormányzati rendelet, a vásárokról és piacokról mód.: 17/1997.(III.1.), 46/1997.(VI.1.), 30/1998.(VII.1.), 12/2000.(III.1.), 40/2001.(VII.1.), 17/2004.(VI.24.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet
6. 11/1997.(III.1.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi Alapjáról mód.: 29/2003.(VI.26.), 2/2006.(I.26.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
7. 26/1997.(IV.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási jogának szabályozásáról mód.: 61/1997.(IX.30.), 78/1997.(XII.17.), 17/1999.(VII.1.), 38/1999.(IX.1.), 55/1999.(XI.1.), 29/2000.(VI.1.), 4/2001.(II.1.), 42/2002.(X.10.),12/2006.(III.30.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
8. 8/1998.(II.15.) önkormányzati rendelet, egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról mód.: 15/1998.(V.1.), 12/2000.(III.1.), 57/2005.(XII.22.), 51/2007.(XII.18.), 11/2008.(III.4), 40/2008.(IX.23.), KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet
9. 20/1999.(VI.1.) önkormányzati rendelet, az egységes központi közműnyilvántartásról mód.: 65/2001.(2002.I.1.), 11/2008.(III.4.), 23/2012.(V.31.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
10. 35/1999.(IX.1.) önkormányzati rendelet, a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről mód.: 35/2000.(VII.1.), 30/2001.(VI.1.), 34/2002.(VIII.26.), 38/2003.(VIII.28.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
11. 26/2000.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól mód.: 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
12. 8/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet, a lakáscélú helyi támogatásokról mód.: 36/2001.(VII.1.), 2/2002.(II.1.), 10/2003.(III.1.), 32/2003.(VI.26.), 56/2003.(XI.28.), 3/2004.(I.29.), 16/2004.(VI.24.), 4/2005.(II.17.), 53/2005.(XII.22.), 15/2010.(V.28.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 47/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet
13. 9/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998.(IV.1.) KGY rendelet módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról mód.: a 28/2003.(V.29.), 54/2005.(XII.22.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
14. 31/2001.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról mód.: 72/2001(2002.I.1.), 75/2001.(XII.1.), 58/2002.(2003.IV.1.), 62/2003.(XI.28.), 10/2004.(III.25.), 8/2005.(II.24.), 16/2005.(IV.28.), 38/2005.(X.27.), 45/2006.(XI.28.), 22/2007.(VI.26.), 28/2007.(IX.25.), 34/2007.(XI.13.), 43/2007.(XII.28.), 11/2008.(III.4.), 25/2008.(IV.29.), 36/2008.(VIII.26.), 48/2008.(XI.25.), 29/2009.(IX.29.), 47/2009.(XII.15.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.) és a 46//2011.(XII.16.), 23/2012.(V.31.), 29/2012.(VI.29.), 40/2013.(XI.4.), 15/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet
15. 15/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról mód.: 23/2007.(VI.26.), 46/2009.(XII.15.), 20/2013.(IV.26.), 23/2015.(XI.20.), 34/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet
16. 21/2003.(V.5.) önkormányzati rendelet, az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról mód.: 26/2004.(VIII.31.), 23/2005.(VIII.28.), 29/2006.(VIII.10.), 45/2007.(XII.18.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
17. 37/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelméről és fenntartásáról mód.: 42/2004.(XII.16.), 13/2005.(III.31.), 59/2005.(XII.22.), 11/2008.(III.4.), 40/2008.(IX.23.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 23/2012.(V.31.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
18. 44/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról mód.: 25/2004.(VIII.31.), 20/2005.(V.26.), 25/2005.(IX.1.), 25/2006.(VI.30.), 46/2007.(XII.18.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
19. 29/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet, a helyi hulladékgazdálkodási tervről mód.: 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet
20. 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról mód.: 48/2006.(XI.28.), 21/2007.(VI.12.) KGY rendelet
21. 41/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a 157/2005.(VIII.15.) sz. korm.rendelet egyes rendelkezéseinek Nyíregyháza város területén történő végrehajtásáról mód.: 21/2009.(VI.30.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet, 20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet
22. 42/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet, a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról mód.: 33/2006.(VIII.10.), 51/2006.(XII.19.), 3/2007.(I.23.), 31/2007.(IX.25.), 5/2008.(II.12.), 30/2008.(VI.24.), 42/2008.(X.21.), 23/2009.(VI.30.), 27/2009.(IX.29.), 32/2009.(X.27.), 41/2009.(XI.24.), 51/2009.(XII.15.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 1/2011.(I.21.), 19/2012.(IV.27.), 47/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet
23. 60/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet, a helyi közutak kezelésének szabályairól mód.: 40/2006.(XI.7.), 48/2007.(XII.18.) KGY rendelet
24. 18/2006.(VI.1) önkormányzati rendelet, a köztisztaság fenntartásáról mód.:11/2008.(III.4.), 40/2008.(IX.23.) KGY rendelet, 32/2010.(XII.17.), 23/2012.(V.31.), 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet
25. 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet, parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról mód.: 19/2007.(V.22.), 35/2007.(XI.13.), 49/2007.(XII.18.), 11/2008.(III.4.), 29/2008.(VI.24.) KGY rendelet, 40/2008.(IX.23.), 31/2009.(X.16.) KGY, 17/2010.(VI.29.) KGY, 30/2010.(XI.12.), 22/2011.(VI.1.) 48/2011.(XII.16.), 34/2012.(IX.28.), 45/2012.(XI.30.), 26/2015.(XII.18.), 28/2017.(IX.29.), 3/2018.(I.26.), 20/2018.(IX.06.), 20/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
26. 18/2007.(V.22) önkormányzati rendelet, a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről mód.: 2/2009.(I.20.), 8/2015.(III.27.), 27/2019.(XII.20.), 2/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet
27. 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott és 16/2008.(IV.1.), valamint 17/2008.(IV.1.) KGY rendelettel módosított helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról mód.: 16/2008.(IV.1.), 17/2008.(IV.1.), 11/2009.(III.3.), 16/2009.(V.26.), 29/2009.(IX.29.), 36/2009.(XI.24.), 36/2009.(XI.24.), 18/2010.(VI.29.) KGY rendelettel, 7/2011.(II.11.), 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.), 51/2011.(XII.16.), 25/2012.(VI.6.), 30/2012.(VI.29.), 52/2012.(XII.14.), 21/2013.(IV.26.), 24/2013.(V.31.), 29/2013.(VII.26.), 31/2013.(VIII.30.), 34/2013.(IX.27.), 5/2014.(III.21.), 17/2014.(V.30.), 21/2014.(VIII.22.), 22/2014.(VIII.22.), 37/2014.(XII.19.), 1/2015.(I.30.), 8/2015.(III.27.), 13/2015.(V.29.), 16/2015.(VI.26.), 18/2015.(VIII.28), 7/2016.(II.26.), 10/2016.(IV.1.), 16/2016.(VII.1.), 21/2016.(IX.23.), 24/2016.(XII.16.), 14/2017.(III.31.), 17/2017.(IV.28.), 22/2017.(VI.30.), 24/2017.(IX.1.), 26/2017.(IX.29.), 30/2017.(X.27.), 2/2018.(I.26.), 13/2018.(IV.26.), 16/2018.(VI.1), 18/2018.(VI.22.), 27/2018.(XII.21.), 15/2019.(V.31.), 21/2019.(IX.13.), 23/2019.(XI.22.), 4/2020.(II.7), 5/2020.(IV.29.), 25/2020.(X.2.), 28/2020.(X.30.), 33/2020.(XII.18.), 25/2021.(X.1.), 9/2022.(IV.29),15/2022.(V.27.),32/2022.(XII.2.), 2/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet
28. 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről mód.: 44/2008.(X.21.), 33/2009.(X.27.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 14/2011.(III.11.), 36/2011.(X.27.), 10/2012.(III.30.), 15/2013.(III.29.), 25/2013.(V.31.), 41/2013.(XI.4.), 10/2015.(III.27.),7/2017(II.24.), 33/2017.(XII.1.), 23/2018.(X.19.), 25/2019.(XI.21.), 27/2021.(XII.16.), 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet
29. 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet, az Oláh-rét természetvédelmi terület létesítéséről mód.: 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet
30. 32/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza város szmogriadó tervéről mód: 41/2012.(X.24.), 9/2017.(II.24.), 11/2020.(III.27) önkormányzat rendelet
31. 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet, a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
32. 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól mód.: 18/2012.(IV.27.), 19/2013.(IV.26.), 33/2013.(IX.27.), 16/2014.(IV.25.), 9/2015.(III.27.), 9/2016.(IV.1.), 15/2017.(III.31.), 11/2018.(III.29.), 10/2019.(III.29.), 26/2019.(XII.20.), 12/2020.(III.27.), 10/2021.(III.5), 7/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet
33. 17/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
34. 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról mód.: 12/2012.(III.30.), 8/2013.(II.15.), 25/2013.(V.31.), 44/2013.(XI.29.), 10/2014.(III.21.), 4/2016.(II.26.), 13/2017.(III.31.), 41/2017.(XII.15.), 7/2018.(II.23.), 26/2019.(XII.20.), 19/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
35. 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
36. 16/2012.(VI.30.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről mód: 39/2012.(X.24.), 5/2013.(II.15.), 37/2013.(IX.27.), 2/2014.(II.21.), 2/2015.(II.19.), 1/2016.(I.28.), 1/2017.(I.27.), 1/2018.(I.26), 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet
37. 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról mód: 14/2013.(III.29.), 32/2013.(VIII.29.), 7/2015.(III.27.), 11/2016.(IV.29.) és a 20/2016.(IX.23.), 4/2017.(I.27.), 21/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet
38. 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról mód: 25/2015.(XII.18.), 19/2016.(VIII.25.), 8/2017.(II.24.), 5/2018.(I.26.), 3/2019.(II.8.), 26/2019.(XII.20.), 6/2020.(II.7.), 25/2022.(X.28.) önkormányzati rendelet
39. 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról mód.: 27/2013.(VI.28.), 43/2013.(XI.4.), 24/2014.(IX.26.) és a 32/2014.(XI.28.), 17/2018.(VI.22.), 14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet
40. 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról mód.: 11/2014.(III.21.) a 12/2015.(V.29.), a 2/2016.(II.26.) és az 5/2017.(II.24.), 40/2017.(XII.15.), 9/2019.(III.29.), 26/2019.(XII.20.), 8/2020.(II.28.), 20/2021.(VI.25.), 28/2021.(XII.16.), 18/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
41. 45/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
42. 48/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet, a közösségi együttélés alapvető szabályairól mód.: 8/2015.(III.27.), 31/2017.(X.27.), 14/2018.(IV.26.), 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet
43. 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról mód.: 35/2014.(XII.19.), 17/2015.(VI.26.), 27/2015. (XII.18.), 26/2016.(XII.16), 32/2017.(X.27.), 8/2019.(III.1.), 5/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet
44. 13/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
45. 31/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapításáról
46. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról mód: 4/2018.(I.26.), 26/2019.(XII.20.), 3/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet
47. 11/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról mód.: 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet
48. 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, változtatási tilalom elrendeléséről mód.: 6/2016.(II.26.), 37/2017.(XII.1), 9/2021.(III.4), 10/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet
49. 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet, a közterületi térfigyelő rendszerről mód.: 24/2015.(XI.20.), 23/2016.(X.28.), 5/2019.(II.8.), 16/2019.(V.30.), 20/2019.(IX.13.), 24/2019.(XI.22.), 31/2019.(XII.19.), 15/2021.(IV.15.), 29/2021.(XII.15.), 23/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet
50. 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről mód.: 14/2016.(V.27.), 30/2022.(XII.02.) önkormányzati rendelet
51. 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
52. 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról mód.: 9/2018.(III.29.), 22/2018.(X.19.), 17/2019.(VI.28.), 10/2020.(II.28.), 12/2021.(III.12.), 5/2022.(II.25.), 14/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet
53. 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet, a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 23/2017.(VI.30.), 29/2017.(IX.29.), 43/2017.(XII.15.),8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet
54. 10/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet, a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól
55. 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről mód.: 23/2020.(VI.26.), 26/2022.(X.28.) önkormányzati rendelet
56. 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról mód.: 4/2021.(II.19.), 27/2022.(XII.01.) önkormányzati rendelet
57. 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
58. 25/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
59. 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről mód.: 14/2018.(IV.26.), 24/2021.(X.1), 11/2022.(IV.29.), 21/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
60.
35/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról mód.: 24/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet
61. 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
62. 39/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakról
63. 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 19/2018.(VI.22.), a 21/2018.(IX.7.), a 25/2018.(XI.30.), 1/2019.(II.8.) önkormányzati rendelet
64. 15/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
65. 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 18/2019.(VI.28.), 19/2019.(IX.13.), 30/2019. (XII.20.), 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
66. 4/2019.(II.8.) önkormányzati rendelete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól
67. 11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről mód.: 28/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet
68. 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól mód.: 26/2019. (XII.20.), 2/2020.(II.7.), 19/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelet
69. 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
70. 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról mód.: 20/2020.(VI.26.), 27/2020.(X.30.), 24/2021.(X.1.), 24/2022.(X.28.), 4/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet
71. 32/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról
72. 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 3/2020.(IV.24.), 22/2020.(VI.26.), 26/2020. (X.2.), 35/2020.(XII.18.), 7/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet
73. 21/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
74. 27/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről mód.: 8/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelet
75. 30/2020.(XII.04.) önkormányzati rendelet, veszélyhelyzet idején Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről
76. 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet, a 2021. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól
mód.: 23/2021.(VI.25.), 26/2021.(IX.30.) 31/2021.(XII.16.), 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet
77. 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról mód.: 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet
78. 22/2021.(VI.25.) számú önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról mód.: 4/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet
79. 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 12/2022.(IV.29.) és a 16/2022.(V.27.), 22/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet
80. 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
81. 28/2022.(XII.1) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
82. 29/2022.(XII.1.) önkormányzati rendelet, a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól
83. 31/2022.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről
84. 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza, 2023. március 01.
 
a
a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.