NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
  
Rövid név:NYÍRVV Nonprofit Kft.
Székhely:4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon
 
42/548-460
E-mail:varosuzemeltetes@nyirvv.hu
Web
 
www.nyirvv.hu
Képviselő:Dr. Pazonyi Péter - ügyvezető
Önkormányzat részesedésének mértéke:100%
.   
Tevékenysége: 
.   

-közterületek fenntartása 
 

  • zöldfelület és parkfenntartás, növényvédelem
  • köztisztasági és egyéb városüzemeltetési feladatok,
  • kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (mezőőri szolgálat, növény-egészségügyi ellenőrzések)

- útkezelés, közterület kezelés 
- csapadékvíz és belvízelvezető rendszerek üzemeltetése, karbantartása 
- parkolási tevékenység 
- kijelölt közintézmények villamos energia ellátása, 
- városi közvilágítás 
- városi vízellátás, 
- városi térfigyelő rendszer működtetése, 
- gépjármű javítás és gépüzemeltetés, 
- vásárok és piacok üzemeltetése, 
- önkormányzati bérlakások kezelése, 
- nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott és saját ingatlanok üzemeltetése, karbantartása, 
- közfoglalkoztatás, 
- állategészségügyi feladatok ellátása