Ma 2018. december 11., kedd,
Árpád és Árpádina napja van.

IDEGENFORGALMI ADÓ

Vonatkozó jogszabály:

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2003. XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 15/2003. (III.27.) KGY rendelet az idegenforgalmi adóról
 • 33/2005 (X.27.) KGY rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
 • 35/2008. (XII.31.) PM. rendelet

Polgármesteri Hivatal illetékes irodája:

Adóosztály

Ügyfélfogadás helye:

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrum, Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8 -– 12-ig - 13 - –16:30-ig
Kedd: 8 -– 12-ig
Szerda: 8 -– 12-ig - 13 - –16:30-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 - 12-ig

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján Nyíregyháza illetékességi területén a 15/2003.(III.27.) KGY rendeletével (továbbiakba: Ör.) 2003. április 1-jei hatállyal vezette be az idegenforgalmi adót.


Az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.

(Állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén)

Az adó alapja és mértéke
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(Vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra)

Az adó mértéke 2016. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 400,-Ft.

Törvényi mentességet élveznek:

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja].
 • Az egyház tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.
 • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.

Az adó beszedésére kötelezett adókötelezettsége


Az adóbeszedésre kötelezettek:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó;
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján adóbeszedésre kötelezett.

Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét, az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz. Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg azzal, hogy közli a magánszeméllyel és az adót átveszi, majd a beszedett idegenforgalmi adóról bizonylatot ad.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetnie (Ör. 5. § és az Ör. 1., 2., és 3. számú melléklete)

A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését.

Az adóbeszedésre kötelezettnek, az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról, valamint az általa beszedett helyi adóról a beszedést követő 15 napjáig bevallást kell benyújtania és egyidejűleg a beszedett adót az önkormányzati adóhatósághoz a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 11744003-15402006-03090000 számú Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára befizetnie.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik bevallani és befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az adókötelezettség megszűnését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettségét nem teljesíti, vagy hiányosan teljesíti az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályai alapján:

Magánszemély 200.000,- forintig, nem magánszemély 500.000,- forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható amennyiben bejelentési (bejelentkezési, változásbejelentési), bevallási kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti.

Hibásan benyújtott bevallás esetén magánszemély 20.000, - forintig, nem magánszemély 100.000, - forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Ha az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedési kötelezettségét részben vagy egészben elmulasztotta vagy a beszedett adót nem fizette meg, a késedelmi pótlék mellett 50%-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a beszedni vagy megfizetni elmulasztott adó összege.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Adóosztály
 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.