Talajterhelési díj

TALAJTERHELÉSI DÍJ

.

Vonatkozó jogszabályok:

.

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 
36/2017. (XII.1.) KGY. rendelet a talajterhelési díjról 
6/2013. (II.15.) KGY. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
2017. évi CLI. az adóigazgatási rendtartásról 
465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

.

Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya: Adóosztály

.

Ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrum 
Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.

.

Ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Kedd: 8-12-ig 
Szerda: 8-12-ig 13 – 16:30-ig 
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8-12-ig

.

e-mail: adoosztaly@nyiregyhaza.hu

.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) célja a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A Ktd. alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.

.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni.

.

A talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség (mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget.

.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

.

A Szolgáltató által közölt adatok alapján került postázásra a díjkötelezettség megállapítására vonatkozó bevallási nyomtatvány.

.

A Ktd.12.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3.

.

Nyíregyházán 1,5 területérzékenységi szorzóval számolva 1.800,- Ft-ot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.

.

A bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje minden év március 31. napja.

.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) KGY. rendelet 4. §-a alapján a talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azok a kibocsátók:

.

a) akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az adóbevallás benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj (továbbiakban: nyugdíjminimum) mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 28.500,-Ft), 
b) egyedülálló esetén a havi jövedelme az adóbevallás benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át (jelenleg 42.750,-Ft), 
c) az adóévben a 70. életévüket betöltött egyedülálló személyek, 
d) azon házastársak, illetve élettársak, akiknek legalább egyike az adóévben a70. életévét betöltötte.

.

Az bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül

.

A mentesség igénybevétel esetén a bevalláshoz jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt csatolni szükséges. 
A megállapított talajterhelési díj összegét a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bevallási határidő elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220-221. §-aiban foglalt jogkövetkezményt kell alkalmaznia az adóhatóságnak.