A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével