A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi tisztviselő, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

.
2019. évben
.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Polgármesteri Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Polgármesteri Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi Szabályzat: 9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás szabályai:

„A Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu címen teszi közzé. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a Polgármesteri Hivatal a jegyzői kabinet és a Nyírinfó Nonprofit Kft. útján gondoskodik. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem határidőn belüli teljesítése – az adatvédelmi tisztviselővel történt egyeztetés követően – az adott belső szervezeti egység vezetőjének a feladata. Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján már megjelent közérdekű adatokra vonatkozó információkérésnek feladatkörén belül – a belső szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása mellett – minden ügyintéző köteles pontosan a legrövidebb idő alatt eleget tenni.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az 1. számú melléklet rögzíti. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elintézésének eljárási szabályai tekintetében az Infotv. rendelkezései az irányadóak.”
.
Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
.
e-mail: adatvedelem@nyiregyhaza.hu
Telefon: 524-524/703, 605
Adatvédelmi tisztviselők: Markó Zsuzsanna és Dr. Puskás Gabriella
.
2018. évben
.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Polgármesteri Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Polgármesteri Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi Szabályzat: 9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás szabályai:

„A Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu címen teszi közzé. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a Polgármesteri Hivatal a jegyzői kabinet és a Nyírinfó Nonprofit Kft. útján gondoskodik. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem határidőn belüli teljesítése – az adatvédelmi tisztviselővel történt egyeztetés követően – az adott belső szervezeti egység vezetőjének a feladata. Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján már megjelent közérdekű adatokra vonatkozó információkérésnek feladatkörén belül – a belső szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása mellett – minden ügyintéző köteles pontosan a legrövidebb idő alatt eleget tenni.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az 1. számú melléklet rögzíti. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elintézésének eljárási szabályai tekintetében az Infotv. rendelkezései az irányadóak.”
.
Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
.
Jegyzői Kabinet
e-mail: jegyzoikabinet@nyiregyhaza.hu
Telefon: 42/524-524 (127-es mellék)
Adatvédelmi tisztviselők: dr. Juhász Szabolcs és dr. Puskás Gabriella

 

.
.
2017. évben
.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően:

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A Polgármesteri Hivatal a megkeresésnek legkésőbb az igénylés beérkezésétől számított 15 napon belül tesz eleget. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - a Polgármesteri Hivatal költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
.
Adatvédelmi Szabályzat: 9. A közérdekű adatok megismerésére irányuló eljárás szabályai:

„A Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu címen teszi közzé. A közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról a Polgármesteri Hivatal a jegyzői kabinet és a Nyírinfó Nonprofit Kft. útján gondoskodik. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem határidőn belüli teljesítése – az adatvédelmi tisztviselővel történt egyeztetés követően – az adott belső szervezeti egység vezetőjének a feladata. Az egyes hatósági és más konkrét ügyek intézésére, a jogszabályi előírásokra illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város honlapján már megjelent közérdekű adatokra vonatkozó információkérésnek feladatkörén belül – a belső szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása mellett – minden ügyintéző köteles pontosan a legrövidebb idő alatt eleget tenni.

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az 1. számú melléklet rögzíti. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény elintézésének eljárási szabályai tekintetében az Infotv. rendelkezései az irányadóak.”
.
Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége
.
Jegyzői Kabinet
e-mail: jegyzoikabinet@nyiregyhaza.hu
Telefon: 42/524-524 (127-es mellék)
Adatvédelmi tisztviselők: dr. Bodnár Adrienn és dr. Barczi Ákos