TÁJÉKOZTATÓ


Tisztelt Városlakók!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztéseihez 5 milliárd forint támogatást kapott.

A város nagy hangsúlyt fektet lakóutcáinak fejlesztésére, amit legjobban tükröz az elmúlt években kiépített lakóutcák nagy száma.

A megítélt támogatásból további utcákat szeretnénk leaszfaltozni.

Kiemelendő azon ingatlantulajdonosok, lakóközösségek eddigi összefogása, ahol együttműködve a várossal, az útépítéshez szükséges szabályozással érintett területet térítésmentesen átadták a lakók az önkormányzat részére, biztosítva ezzel az útépítéshez, közműáthelyezésekhez szükséges területeket.

Célunk, hogy a lakókkal összefogva folytassuk Nyíregyháza úthálózatának fejlesztését, hogy minél élhetőbb legyen lakókörnyezetünk.

Várjuk minden lakóközösség jelentkezését, ahol a meglévő földút aszfaltútra történő kiépítését kezdeményeznék.


Milyen elvek alapján épülnek a lakóutak?


– az utcában az alapközművek (vízvezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték, kisfeszültségű és közvilágítási hálózat) megléte,

– a megvalósítandó út mentén figyelembe kell venni a beépítettségi arányt,

– szükség van az ingatlantulajdonosok szándéknyilatkozatára, mely szerint a szabályozással érintett területrészt térítésmentesen átadják az útépítés érdekében,

– útépítési tervek (engedélyes és kivitelezési) megléte, engedélyeztetési eljárás lefolytatása,

– létesítendő fejlesztés műszaki szükségessége, városfejlesztési, városrendezési szempontok vizsgálata.

 

Szükséges, hogy minden utcában legyen egy olyan lakos, aki képviseli az ott élőket és a folyamatos kapcsolattartást ellátja. Kérjük, hogy egy utcát csak egy közös képviselő képviseljen „utcabizalmi” személyében.

Fontos rögzíteni azt a tényt is, hogy a szabályozással érintett terület II. rendű közlekedési célú közterületként (út) jelenik meg a szabályozási terven, ezek a területek nem beépíthetőek. Funkcióját tekintve a tervezett út kiegészítéseként szolgál.

A legfontosabb, hogy az érintett tulajdonosok belássák, a szabályozással érintett terület átadásával, a megépülő szilárd burkolatú út, az ezzel együtt járó vízelvezetés, valamint közműrendezés jelentősen megnöveli az ingatlanok értékét és az ott lakók életkörülményeit javítja.

Az utcát érdemben képviselő személy az alábbi e-mail-címre: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. küldje meg az 1. melléklet szerinti szándéknyilatkozat formanyomtatványt, melyben fel kell tüntetni a képviseletre megbízott személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail-címét, valamint az összes, utcában lakó névsorát és aláírását, hogy kapcsolattartó személyként az ügyben eljárhat a megbízott személy.

Ezt követően az érintett lakók a 2. melléklet szerinti jelentkezési lapot töltsék ki, jelöljék meg az érintett területet (utcanév, helyrajzi szám), szükségesek az érintett tulajdonosok adatai, részvételi szándéka. Kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a szabályozással érintett területet térítésmentesen átadják. Jelöljék meg, hogy a szabályozással érintett területen közmű vagy közműbekötés (vízóra, villanyóra, gázbekötés stb.), kerítés található-e, valamilyen teher van-e az ingatlanon. Minden egyéb észrevételt, esetleg a lakók által vállalt további felajánlást (terveztetés, engedélyezési eljárás lefolytatása) szívesen fogadunk.

Fontos hangsúlyozni, hogy a több éve megfogalmazott igények csak az ott lakók teljes összefogásával valósulhatnak meg.

Figyelmükbe ajánljuk a „Gyakori kérdések” fül alatt összeszedett, leggyakrabban felmerülő kérdéseket, mely választ adhat az önökben is felmerült kérdésekre, továbbá figyelmükbe ajánljuk a város szabályozási tervét, ahol megnézhetik, hogy az érintett utcát a szabályozás milyen mértékben érinti.

Szabályozási terv


Gyakori kérdések

 

  • Mit jelent a „szabályozási szélesség” és miért szükséges az útépítéshez a szabályozás szerinti minimum 12 méter?

A szabályozási szélesség a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott szabályozási tervben feltüntetett, tervezett közterületi szélesség (a végleges telekhatárra áthelyezett két, szemközti kerítés közötti területrész). Az útügyi előírások szerint a kijelölt szabályozási szélességben kerül kiépítésre a 4 méteres aszfaltút, kétoldalt 1,5-1,5 méter padkával. A fennmaradó rész a közművek, járda, zöldsáv elhelyezésére biztosított hely.

  • A szabályozással érintett ingatlanok földhivatali eljárásához szükséges munkarészek (geodéta általi felmérés, változási vázrajz készítése, telekalakítási eljárások lefolytatása) elkészítése kinek a feladata?

Az önkormányzat vállalja ezen költségeket. Azon ingatlan esetében, ahol építési engedély feltétele volt az útleválasztás, ott már nem kell külön vázrajzot készíteni.

 

  • Ki vállalja a kerítés-, közműérintettség esetén az áthelyezés költségét és annak kivitelezését?

Az önkormányzat a kivitelezés során a közművek, kerítés áthelyezését vállalja. A jelenlegi kerítéssel azonos műszaki paraméterekkel kerül áthelyezésre/átépítésre a kerítés.

 

  • Ki vállalja az útépítéssel, szabályozással érintett növények pótlását, a zöldkár megtérítését?

 

A kivitelezés része a növények pótlása, a zöldkár megtérítése. A kivitelező feladatát képezi, hogy a lakókkal egyeztessen erről.

 

  • Miért kell térítésmentesen átadni az útszabályozással érintett területeket, amikor például az autópálya építése során fizetnek az ingatlantulajdonosoknak?

 

A projekt keretében megépített lakóutcák az ott lakók közvetlen érdekeit szolgálja, a megépülő út jelentősen növeli a mellette lévő ingatlan forgalmi értékét. Az autópálya építése közérdekből történik, a megépülő autópályát sokkal nagyobb körben használják.

 

  • Van olyan eset, amikor úgy tűnik, hogy elég széles terület áll rendelkezésre az útépítéshez, de mégsem lehet építeni utat?

 

Ilyen esetekben általában tulajdonjogilag rendezetlen utcáról beszélünk. Lehet, hogy a kerítés a végleges (szabályozási terv szerinti) telekhatáron helyezkedik, de az előtte lévő, szabályozással érintett területrész még magántulajdonban van. Az útépítés feltétele a tulajdonjogilag rendezett állapot megteremtése.

 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.