Ma 2019. január 19., szombat,
Sára és Márió napja van.
.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
.
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
.
Segédkönyvtáros
munkakör betöltésére.
.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:
Segíti a könyvtáros munkáját az állománygyarapítás, az állománygondozás, az állományfeltárás és az olvasószolgálat területén. A könyvtárhasználók beírása, a kölcsönzés, a használat feltételeinek ismertetése, a dokumentumok kiadása és visszavétele, a kölcsönzési nyilvántartások karbantartása. A könyvtár szolgáltatásainak, használati szabályainak ismertetése, eligazítás. Szkennelési feladatok a könyvtár helyismereti gyűjteményében. Segíti a rendezvényszervező munkáját, az éves intézményi rendezvények összeállítását. Könyvtári rendezvényeken való aktív részvétel, szervezés, jelenlét (könyvbemutatók, író-olvasó találkozások, tematikus előadások, ismeretterjesztő programok, irodalmi rendezvények, kiállítások). Kapcsolatot tart a város kulturális intézményeivel, társadalmi és civil szervezeteivel, helyi írókkal, költőkkel. Részt vesz a meghívók, plakátok készítésében, szétküldésében. Részt vesz a rendezvények előtti népszerűsítési feladatok ellátásában, a belső rendezvények fotódokumentációjának elkészítésében.
.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.
.
Pályázati feltételek:
.
 • emelt szintű szakképesítés,
 • az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítés,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • cselekvőképesség.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
 • Segédkönyvtáros munkakörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat
 • integrált könyvtári rendszerek ismerete: HunTéka
 • kép- és kiadványszerkesztő programok ismerete: ABBYY FineReader, GIMP
.
Elvárt kompetenciák:
.
 • jó kommunikációs készség,
 • pontos, precíz, önálló munkavégzés,
 • kiváló szervezői készség,
 • tartja a határidőket és képes időnyomás alatti munkavégzésre,
 • jó problémamegoldó készsége és diplomáciai érzéke van
 • terhelhetőség és nagyfokú rugalmasság
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata)
.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
.
A beosztás legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.
.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomasovszki Anita könyvtárigazgató (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) nyújt, a +36-42-598-888-as telefonszámon.
.
A pályázat benyújtásának módja:
.
A pályázatot zárt borítékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „Segédkönyvtáros” megjelöléssel személyesen kell benyújtani a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Tomasovszki Anita könyvtárigazgató részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MZSK/1/ 2019.
.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a munkáltató hallgatja meg és a munkáltató dönt.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
.
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2019. január 9.
 • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja - 2019. január 9.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
.
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 4 hónap próbaidő kikötésével.
.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mzsk.hu honlapon szerezhet.
.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 9.
.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
a
 
a

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.