Ma 2019. szeptember 18., szerda,
Diána napja van.
.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
.
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Városi Szolgáltatási Osztály
.
osztályvezető
beosztás ellátására.
.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.10.01 - 2021.09.30-ig szól.
.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az osztályvezető feladata a Városi Szolgáltatási Osztály szakszerű és törvényes működtetése, a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatában a Városi Szolgáltatási Osztály számára meghatározott feladatok elvégzésének koordinálása, a vezetői teendők ellátása. Az osztály szakmai, fejlesztési terveinek, stratégiájának kidolgozása, megvalósítása és ellenőrzése. Az operatív feladatok szervezése, irányítása és felügyelete. Az osztály éves beszámolójának és munkatervének elkészítése. Részt vesz a pályázatok, projektek előkészítésében, megírásában és lebonyolításában.
.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. és 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.
.
Pályázati feltételek:
.
 • Felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés és végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább három éves szakmai gyakorlat,
 • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • A Kjt. 20/B.§ (2) bekezdés alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint,
 • Cselekvőképesség,
 • Felhasználói szintű Integrált könyvtári rendszerek ismerete,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
.
Előnyt jelentő kompetenciák:
.
 • Vezetői - legalább 1-3 év tapasztalat,
 • Egyetem, Könyvtáros informatikus végzettség,
 • Gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret,
 • A könyvtárosi munkafolyamatok teljes körű ismerete.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • Informatikai ismeretek igazolása-bizonyítványok másolata,
 • Vezetői gyakorlat igazolása,
 • Eddigi vezetői tevékenység összefoglalása,
 • A vezetői elképzelések részletes tervei az adott szervezeti egység vonatkozásában,
 • Szakmai gyakorlat igazolása,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • Pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • Magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).
.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.
.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomasovszki Anita nyújt, a +3642598888-os telefonszámon.
.
A pályázatok benyújtásának módja:
.
 • Személyesen: Tomasovszki Anita, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. II. 204.
.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „osztályvezető pályázat” megjelöléssel személyesen kell benyújtani a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Tomasovszki Anita igazgató részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MZSK/5/2019. A pályázót a munkáltató hallgatja meg és a munkáltató dönt.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
.
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2019. szeptember 6.
 • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja - 2019. szeptember 6.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 4 hónap próbaidő kikötésével.
.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.mzsk.hu honlapon szerezhet.
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.