Ma 2020. november 28., szombat,
Stefánia napja van.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
.
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet
alapján pályázatot hirdet
.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóhelyettes
munkakör ellátására
.
A munkajogviszony időtartama: határozott idejű munkajogviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
.
A munkajogviszony időtartama: A vezetői munkakör határozott időre, 2021. 03.01. – 2023. 12. 31-ig szól.
.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár- Bereg megye
.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 • Szervezi, irányítja és ellátja mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, melyek a szakmai tevékenység eredményességét szolgálják.
 • A szakmai területek (osztályok) munkájának összehangolása, megszervezése, ellenőrzése, a szolgáltatásszervezés, beosztások összehangolásának ellenőrzése.
 • Részt vesz az intézmény éves beszámolójának és munkatervének, az intézmény stratégiájának és rövid távú feladatainak készítésében.
 • Javaslatot tesz a könyvtár szolgáltatási rendszerének módosítására (fejlesztés, leépítés) új szolgáltatások bevezetésére.
 • Gondoskodik a szakmai munkatársak esetében a munkaköri leírásokban foglaltak betartásáról.
 • Intézményi szinten összefogja a pályázatok készítését.
 • Koordinálja az intézményi rendezvények, előadások, kiállítások szervezését, felügyeli azok zökkenőmentes lebonyolítását.
 • Szervezi és felügyeli a központi könyvtár és fiókkönyvtárak szolgáltatási tevékenységét.
.
Javadalmazás:
A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a kulturális intézményeben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján kerül sor.
.
Pályázati feltételek:
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végzése, melynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése -mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik-, ennek hiányában, nyilatkozat, hogy a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi a képzést,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • cselekvőképesség.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést igazoló okirat megléte;
 • Pályázatírásban szerzett legalább 1-3 éves tapasztalat
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • a pályázó részletes szakmai és vezetési programját,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végzésének igazolása,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • személyazonosító igazolvány másolata.
.
A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 23.
.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot két módon lehet benyújtani:
1. elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre (Kérjük az e-mail-ben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 432/1/2020)
2. vagy postai úton, zárt borítékban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgató-helyettes pályázat” megjelöléssel a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Tomasovszki Anita igazgató részére (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 432/1/2020.
.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Igazgatóságán (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) telefonon a 06-42/598-888 telefonszámon.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.
.
A pályázatok elbírálásának módja, rendje:
Az igazgató-helyettes munkakörre kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója. A munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt a jogviszony létesítéséről. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2020. november 20.
 • a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja – 2020. november 20.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.