.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet a
.
JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
megyei hatókörű városi múzeum múzeumigazgatói

munkakör ellátására.
.
A munkaviszony (vezetői megbízás) időtartama: határozott idejű 2022.04.01-jétől 2027.03.31 -ig tartó munkaviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
.
Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
.
A megyei hatókörű városi múzeum igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
.
Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítása megegyezés alapján történik, a Munka Törvénykönyve az irányadó.
.
Pályázati feltételek:
.
− mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség,
− KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
− a végzettségnek és a szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,
− államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése - kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik - vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
− büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
− a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
− PhD,
− államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte,
− legalább 3 év vezetői szakmai tapasztalat.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
- A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
- államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- a végzettségének és szakirányú szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása,
- vezetői gyakorlat igazolása,
- kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
− a megbízás időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
− pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
− pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalására vonatkozóan,
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
− magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).
.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2022. április 01. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.
.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt a Kulturális Osztály nyújt a 42/524-524/552 m. telefonszámon.
.
A pályázat benyújtásának módja:
.
A múzeumigazgatói megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság kibővített szakmai bizottságának véleménye és a kulturális tv. 45. § (4) bekezdésének megfelelően a kultúráért felelős miniszter egyetértése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
.
A pályázat elbírálásának határideje: A szakmai bizottság ülését követően a bizottság véleménye és a kultúráért felelős miniszter egyetértése alapján a Közgyűlés dönt.
.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
.
− Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2021.november 19.
− Jósa András Múzeum honlapja - 2021.november 19.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
.
A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.nyiregyhaza.hu honlapon.
 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.