.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
pályázatot hirdet a
.
Váci Mihály Kulturális Központ
.
igazgatói
munkakör ellátására.
.
A munkaviszony (vezetői megbízás) időtartama: határozott idejű 2022.03.01-jétől 2027.02.28 -ig tartó munkaviszony
.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
.
Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
.
Az igazgató feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetésének betartása, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a Váci Mihály Kulturális Központban és tagintézményeiben dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az alapító okiratban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, irányítása, koordinálása, ellenőrzése, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítása megegyezés alapján történik, a Munka Törvénykönyve az irányadó.
.
Pályázati feltételek:
.
− szakirányú mesterfokozatú szakképzettség,
− a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
− kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
− államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése - kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik - vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
− büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
− a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
− államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte,
− legalább 5 év vezetői tapasztalat.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
.
- A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
- a végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolása,
- vezetői gyakorlat igazolása,
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
− a megbízás időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
− pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
− pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalására vonatkozóan,
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
− magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).
.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2022. március 01. napjától tölthető be.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.
.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt a Kulturális Osztály nyújt a 42/524-524/552 m. telefonszámon.
.
A pályázat benyújtásának módja:
.
A pályázatot zárt borítékban "Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói pályázat" megjelöléssel személyesen kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Kovács Ferenc polgármester részére hivatali munkaidőben (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: igazgató pályázat. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
.
Az igazgatói megbízásról a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság kibővített szakmai bizottságának véleménye alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: A szakmai bizottság ülését követően, a bizottság véleményét figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
.
− Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2021. november 19.
− Váci Mihály Kulturális Központ honlapja - 2021. november 19.
.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
.
A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.nyiregyhaza.hu honlapon.
 
a

a
 

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.