Pályázati felhívás - közbeszerzési referens munkakör betöltésére

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
.
Munkakör megnevezése:
1 fő közbeszerzési referens
.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idő 2023.11.13-től 2025.12.31-ig
6 hónap próbaidő
.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
.
A munkavégzés helye:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 23/2020. (II.27.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
Ellátja az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos feladatokat a közbeszerzésekről szóló törvény, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint (ajánlati felhívás előkészítése, megjelentetése, dokumentáció elkészítése, elbírálás előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, eredményhirdetés előkészítése, az esetleges jogorvoslati eljárás lefolytatása). Alkalmazza az Európai Unió közbeszerzési eljárási menetrendjét.
Ellátja a közbeszerzésekkel összefüggő jogi, törvényességi feladatokat. Elkészíti és folyamatosan karbantartja az Önkormányzat közbeszerzési tervét. Vezeti a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekről a nyilvántartást, nyilvántartja közbeszerzésekkel kapcsolatos határidőket. Közreműködik a közbeszerzési eljárások alapján megkötésre kerülő szerződések elkészítésében.
.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
.
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú végzettség,
 • Közbeszerzési jogszabályok és kapcsolódó végrehajtási rendeletek naprakész ismerete,
 • Legalább 2 év releváns közbeszerzési tapasztalat lehetőség szerint ajánlatkérői oldalon (nemzeti- és uniós értékhatárt elérő közbeszerzések lebonyolításában szerzett releváns tapasztalat),
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (MS Office),
 • elektronikus közbeszerzési rendszer ismerete, használata.
.
Előnyt jelent:
 • Jogász végzettség,
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói jogosultság megléte,
 • Európai Unió által támogatott operatív programok adminisztrációjában való jártasság, SSO felület magabiztos használata.
.
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű szervező és problémamegoldó képesség,
 • Pontos munkavégzés, megbízhatóság,
 • Munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
.
Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.13.
.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erőforrás menedzsment munkatársa nyújt 06-42/524-567 telefonszámon.
.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
 • Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
 • Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.
.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.03.
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: