Véleményező felület

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§ (4) bekezdése alapján:
.
"Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel."
.