Fenntartható Energetikai és Klíma Akcióterv (SECAP)

.  
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
FENNTARTHATÓ ENERGIA- ÉS KLÍMA 
AKCIÓTERVE (SECAP)
.  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál III. ütem című projekt keretében dolgozta ki Fenntartható Energetikai és Klíma Akciótervét (SECAP), melynek társadalmi egyeztetési változatát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2020. (X. 1.) számú önkormányzati határozatával társadalmi egyeztetésre bocsátotta.
.  
Mi a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) és mi a célja?
.  
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a Polgármesterek Klíma-és Energiaügyi Szövetségéhez, melynek értelmében vállalta, hogy kidolgozza Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervét (SECAP). A SECAP dokumentum olyan stratégiai és operatív dokumentum, mely meghatározza Nyíregyháza azon célkitűzéseit, amelyekkel hozzá kíván járulni az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40%-os csökkenéséhez a választott kulcsfontosságú ágazatokban (lakossági, önkormányzati, önkormányzati szolgáltató, közlekedési), valamint növeli alkalmazkodó képességét az éghajlatváltozás okozta hatásokhoz.
.  
Milyen előnyökkel jár a város életében egy SECAP dokumentum megléte?
.  
  • Energiahatékonyság növelése
  • Tudatosság erősítése
  • Káros kibocsátások mértékének csökkentése
  • Pályázati forrásokhoz való könnyebb hozzáférés biztosítása
  • Tisztább, élhetőbb település megteremtése
  • További fejlesztések megalapozása
.  
Milyen célok mentén kívánja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervében (SECAP) meghatározottakat elérni?
.  
secap.jpg
.  
Mi a társadalmasítás lényege és milyen formában tudja véleményét kifejezni?
.  
A társadalmi egyeztetés során lehetőség nyílik a településen élők, a település fejlődéséért tevékenykedők véleménynyilvánítására, mely kiemelten fontos hiszen a város egészét érintő célokat határoz meg a dokumentum. A társadalmasítás időszaka alatt beérkező vélemények, észrevételek, javaslatok beépítésre kerülnek a végleges dokumentumba. A dokumentummal kapcsolatos véleményeit, javaslatait, észrevételeit 2020. október 31-ig fogalmazhatja meg írásban a mellékelt véleményezési és javaslattételi adatlap kitöltésével. Kérjük a kitöltött adatlapot az agoston.szabolcs@nyiregyhaza.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni!
.  
Köszönjük, hogy véleményével Ön is hozzájárul Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének elkészítéséhez!
.