Igazolás 3,5t feletti gépjárművek tárolásához

Igazolás 3,5t feletti gépjárművek tárolásához 

 

Ügytípus:IGAZOLÁS 3,5T FELETTI GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁSÁHOZ
Eljárás ismertetése:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Főépítészéhez kérelmet kell benyújtani a 3,5 t feletti gépjárművek okmányirodai ügyintézését megelőzően, hogy a megnevezni kívánt ingatlanon a gépjármű - a jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - jogszerűen tárolható. A megjelölt ingatlanon belül az OTÉK 42. § (1-9) bekezdéseiben előírt mennyiségű gépjármű és autóbusz várakozóhelyet kell biztosítani, a kialakított parkolóhely akadálytalan megközelíthetőségét, valamint rendeltetésszerű használhatóságát ellenőrizni és igazolni szükséges közlekedési szabványnak megfelelő forgalomtechnikai tervvel.
Az ügyet intéző osztály:Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 156. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu
Ügyfélfogadási időpontok:Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő:8 nap
Az ügyintézés díja:3000 Ft illetékbélyeg
 
Letölthető dokumentumok:http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/fepiteszi-osztaly
Benyújtandó dokumentumok:

A kérelem 3,5t feletti gépjárművek tárolásához mellékelendő dokumentumai a következők:
 

 • a gazdasági társaság/egyéni vállalkozás székhelyéül, illetve telephelyéül szolgáló, annak tulajdonában lévő ingatlan esetében tulajdoni lap, vagy
 • nem a gazdasági társaság/egyéni vállalkozás tulajdonát képező ingatlan esetében bérleti szerződés a tárolás helyéül szolgáló ingatlanra vonatkozóan
 • cégkivonat
 • 3000Ft értékű illetékbélyeg (ld. ügyintézés díja)
 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített, a közlekedési szabványnak megfelelő forgalomtechnikai terv
 • méretarányos helyszínrajz, melyen fel kell tüntetni az ingatlanon lévő épületeket, az ingatlanon meglévő funkcióhoz kapcsolódó már meglévő parkolóhelyeket, tervezett parkolóhelyeket, az ingatlan zöldfelületének és burkolt felületének mértékét m2-ben)
 • Amennyiben az ingatlanon korábban is kértek már gépjármű tárolásra igazolást, abban hány gépjármű került megjelölésre ( darab száma, rendszáma/alvázszáma)
 • Az ingatlanon jelenleg tárolt gépjárművek (darabszáma, rendszáma/alvázszáma)

A dokumentumokat 1 példányban kell benyújtani:

 • papír alapon
Vonatkozó jogszabályok:
 • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet