Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet

.
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a város Településképi Arculati Kézikönyvét és új településképi rendeletét.
.
.