Partneri véleményezés településrendezési terv módosításához

Partneri véleményezés településrendezési terv módosításához 

 

Ügytípus:PARTNERI VÉLEMÉNYEZÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Eljárás ismertetése:Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének a 10/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szól. A rendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) módosításához az Önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében véleményezési lehetőséget nyújt Partnerségi Egyeztetés keretében. A Partnerek az alább letölthető, illetve a Főépítészi Osztályon átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket a folyamatban lévő módosításokkal kapcsolatban.
Az ügyet intéző osztály:Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 155. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu
Ügyfélfogadási időpontok:Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő:A településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó Hirdetményben megjelölt határidő
Az ügyintézés díja:A véleményezés díjtalan.
Letölthető dokumentumok:http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/fepiteszi-osztaly
Benyújtandó dokumentumok:
  • A letölthető partneri adatlapot kell kitöltve benyújtani!
Vonatkozó jogszabályok:
  • Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének a 10/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól.
  • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
  • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
  • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
  • Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről