Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása

 

Ügytípus:KÉRELEM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Eljárás ismertetése:Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékleteként a szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Ehhez írásbeli kérelmet lehet benyújtani a város képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez.
Ha a kérelem szakmailag támogatható, akkor Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében dönt a rendezési tervi módosítok elkészítésének megindításáról.
A módosító eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint folytatható le.
Az eljárás a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul. A Polgármester gondoskodik a módosított településrendezési eszközök hatályba lépése után azok nyilvánosságáról.
Fontos tudni: a rendezési tervi módosítás legkisebb területi kiterjedése a tömb, egyedi ingatlanokra nem lehet rendezési terv módosítást eszközölni!
Az ügyet intéző osztály:Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 155. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu
Ügyfélfogadási időpontok:Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő:A módosítások egyeztetése és elfogadása az eljárás típusától és a módosítás nagyságrendjétől függően legjobb esetben is 3-4 hónapot vesz igénybe.
Az ügyintézés díja:közösségi érdekből történő rendezési tervi módosítás a kérelmezőnek általában díjtalan.
A magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási költségei átháríthatók a kérelmezőre településrendezési szerződés keretében, melyben többek között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai.
Letölthető dokumentumok:Ehhez az ügytípushoz nincs letölthető formanyomtatvány.
Benyújtandó dokumentumok:

Írásbeli kérelem, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 

  • kérelmező neve, címe, elérhetősége
  • módosítandó terület pontos címe, helyrajzi száma (!)
  • a rendezési tervi módosítás leírása, rövid indoklása

Az írásbeli kérelmet a város képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez kell címezni.

Vonatkozó jogszabályok:
  • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
  • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
  • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
  • Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről