Cím rögzítése

Cím rögzítése
Nyíregyháza közigazgatási területén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya elsőfokú hatóságként a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végzi a címek központi címregiszterbe történő rögzítését.
Cím rögzítésére akkor kerülhet sor, ha:
  1. a határozattal megállapított cím az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve,
  2. az ingatlan-nyilvántartásban a cím helyesen szerepel (nem tartalmazza a „felülvizsgálat alatt” kiegészítést), de a központi címregiszterben nincs rögzítve,
  3. cím a központi címregiszterben szerepel, de nem bejelentkezhető és lakcímet kívánnak létesíteni rá
Amennyiben a kérelemben foglaltak a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, a hatóság intézkedik a cím rögzítésére, ellenkező esetben elutasítja a kérelmet vagy felszólítja kérelmezőt a hiányosság pótlására.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerint: a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. Az épületnek meg kell felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-ban foglalt lakhatás feltételeinek.
Az ügyintézés határideje 60 nap.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a kérelem az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai alapján csak elektronikus úton nyújtható be.
Természetes személyek papír alapon is benyújthatják kérelmüket.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, részesítse előnyben az elektronikus, illetve a telefonon történő kapcsolattartást.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kérelem személyes benyújtására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, ami az alábbi linken érhető el.
Kérdés esetén telefonon az 42/524-524/181 és 42/524-524/392 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.
Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL