Cím megállapítása

Cím megállapítása
Nyíregyháza közigazgatási területén Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya elsőfokú hatóságként a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 29/2022 (XII.1.) KGy rendelet alapján végzi a címek megállapítását.
Cím megállapítására akkor kerülhet sor, ha:
  1. az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a címe (utca, házszám)
  2. az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a házszáma
  3. az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nem megfelelően van feltüntetve a címe (utca, házszáma)
  4. az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban a címet követően a „felülvizsgálat alatt” szöveg szerepel és nem került sor a felülvizsgálatára. (A felülvizsgált címek itt tekinthetők meg.)
Felhívjuk a figyelmet, hogy cím megállapítására csak hivatalosan, önkormányzati rendelettel elnevezett utcanévvel rendelkező közterületi kapcsolat esetén van lehetőség.
Ha az ingatlan névtelen utcával határos, a cím megállapításra irányuló kérelem benyújtása előtt az utca elnevezését kell kezdeményezni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett kérelemmel.
Az ingatlannak önálló helyrajzi számmal kell rendelkeznie.
Társasház, szövetkezeti ház, vagy egyéb osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében az egész, egy helyrajzi-szám alatt nyilvántartott ingatlan (földrészlet) tekintetében van csak lehetőség a cím megállapítására, mivel az úttal (közút, magánút, egyéb közterület) érintkezés csak az egész társasház, szövetkezeti ház, egyéb osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetében áll fenn.
Az egyes albetétek (társasházi lakások) esetében a címek megállapítására, módosítására, kijavítására a társasház közösségének nyilatkozata, döntése alapján kerül sor.
Az eljárás során hatóságunk az ingatlanhoz (helyrajzi számhoz) tartozó cím megállapításáról rendelkezik helyszíni szemle lefolytatását követően.
Az eljárás lefolytatására kérelemre kerülhet sor.
Az ügyintézés határideje 60 nap.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy gazdálkodó szervezetek esetén a kérelem az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai alapján csak elektronikus úton nyújtható be.
Természetes személyek papír alapon is benyújthatják kérelmüket.
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, részesítse előnyben az elektronikus, illetve a telefonon történő kapcsolattartást.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kérelem személyes benyújtására kizárólag előre foglalt időpontban van lehetőség, ami az alábbi linken érhető el.
Ügyfélkapun történő kérelem benyújtás az alábbi linken érhető el: E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL