Lakáscélú támogatások

Lakáscélú támogatások

.

Lakáscélú helyi támogatás

.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (III.01.) számú rendelete alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén helyi támogatás lakóépület életveszélyes állapotának elhárítására, a lakóépület lakhatóvá tételére igényelhető, melynek formája visszatérítendő kamatmentes kölcsön.

.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük részesítse előnyben az elektronikus, illetve telefonon történő kapcsolattartást. Amennyiben személyes ügyintézést tart szükségesnek időpontfoglalás előtt kérjük telefonon egyeztessen ügyintézőinkkel.

.

Kérdés esetén, telefonon a 42/524-560 és 42/524-524/270 számon állunk rendelkezésükre munkaidőben.

.

Az ügyintézés helye: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

.

Igényelhető maximális összeg:

.

A kölcsön összege: 400.000.- Ft.

.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 
 

  • egy példányban kitöltött kérelem, 3.000.- Ft. értékű illetékbélyeggel ellátva,
  • jövedelemigazolások,
  • házassági anyakönyvi kivonat, gyermekek születési anyakönyvi kivonata,
  • hiteles költségvetési főösszesítő

..

Az eljárás menete: 
A kérelem benyújtását követően az életveszélyes állapot vizsgálatát a Polgármesteri Hivatal Építésügyi Osztálya végzi el.

.

Az életveszély megállapítását követően a támogatás megítéléséről az Igazgatási Osztály előkészítése alapján a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság dönt.

.

A támogatás megítélése esetén a támogatottal szerződéskötésre kerül sor, amelyben rögzítésre kerülnek a támogatás feltételei és a támogatás visszafizetésének részletei. 
 

.

A korábban igénybe vett kamatmentes kölcsön esetében, az önkormányzati kölcsön jelzálogjogával és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlan újabb hitellel történő megterhelése esetén szükséges az önkormányzat hozzájárulása.

.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 
 

  • egy példányban kitöltött kérelem, 3.000.- Ft. értékű illetékbélyeggel ellátva,

.

Felhívjuk figyelmüket, hogy hozzájárulás csak abban az esetben adható, ha a kérelmező hátralékkal nem rendelkezik, és az újabb jelzálogjog bejegyzéséhez a Közgyűlés Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága hozzájárulását adta!

.

Lakáscélú állami támogatások

.

Lakáscélú állami támogatások jelzálogjogának bejegyzése újabb ingatlanra;

.

Az ügyintézés kizárólag a 2012. szeptember 19-e előtt, az önkormányzat jegyzője által engedélyezett, a lakáscélú állami támogatások /lakásépítési (vásárlási-,) kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása, valamint az adó-visszatérítési támogatás/ visszafizetési kötelezettség felfüggesztését követően megszerzett ingatlanra, a Magyar Állam javára történő jelzálogjog és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére, illetve a Magyar Államkincstárnál letétbe helyezett összeg visszautalhatóságára terjed ki. Az eljárás kérelemre indul.

.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok: 
 

  • egy példányban kitöltött kérelem, 3.000.- Ft. értékű illetékbélyeggel ellátva,
  • az újabb lakás megszerzését igazoló iratok, így adásvételi, vagy csereszerződés, építkezés esetén a lakóépület használatbavételének tudomásul vételéről szóló jegyzői határozat másolata,
  • a NAV adatszolgáltatásához szükséges hozzájáruló nyilatkozat kitöltése

.

Hivatalból induló eljárás:Amennyiben a korábban jegyzői határozatban engedélyezett visszafizetési kötelezettség felfüggesztésének határideje lejárt anélkül, hogy az ügyfél kérte volna a jelzálogjog bejegyzését, úgy a Magyar Állammal szemben visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az eljárás hivatalból, vagy a Magyar Államkincstár megkeresése alapján indul, mely során az önkormányzat jegyzője határozatban rendelkezik a visszafizetési kötelezettség felfüggesztésének megszüntetéséről, és az igénybe vett állami támogatások visszafizetendő támogatássá minősítéséről, a letétbe helyezett kedvezmény Magyar Állam javára történő végleges visszafizetéséről.

.

Vonatkozó jogszabály:

  • A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
  • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) számú Kormány rendelet

.

Az ügyintézés helye: 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály