Ma 2019. szeptember 16., hétfő,
Edit napja van.
.
Szálláshely-szolgáltatás bejelentése
.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshelyek üzemeltetési engedélyezésére irányuló eljárások lefolytatására, valamint a szálláshely szolgáltatások felügyeletére a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A szálláshely-üzemeltetési engedélyezési eljárás az alábbi szálláshely típusokra terjed ki:
.
szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,
.
panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező; a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven,
.
kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
.
üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
.
közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,
.
egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
.
A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:
.
 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:
a) a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és
b) az ágyak száma,
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni.
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.
.
A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
.
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a kérelmező, a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
 • Hozzájárulás a Főépítészi Osztálytól rendeltetés megváltoztatására vonatkozóan.
 • 3.000 Ft illetékbélyeget, vagy az illeték átutalását igazoló nyugta vagy banki kivonat.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III. 27.) számú rendelete alapján a szálláshely szolgáltatók meghatározott adattartalmú nyilvántartást kötelesek vezetni. A „Vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás” kiadvány a TDM irodában szerezhető be (Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 1.). A kiadványt a szálláshely-szolgáltatási engedély kiadásával egyidejűleg az Igazgatási osztály hitelesíti. Amennyiben a szolgáltató a nyilvántartást elektronikusan kívánja vezetni, az erre vonatkozó nyilatkozatot hatóságunknál le kell adni.
.
Hatóságunk a hiánytalan bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásába rögzíti, és az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.
.
Amennyiben a bejelentett szálláshely vagy a szálláshely-szolgáltató nyilvántartott adataiban változás következik be azt haladéktalanul, illetve a szálláshely megszűnése esetén a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok által üzemeltetett szálláshely esetében kizárólag elektronikus formában, magánszemélyek esetében papír alapon nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton.
.
Szálláshely-üzemeltetési engedélyek nyomtatványai:
.
.
A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!
.
Az ügyintézés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. B. épület fsz. 4.
.
Kérdés esetén, telefonon az 524-524/383 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.

 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.