Ma 2020. május 25., hétfő,
Orbán napja van.
.
Szálláshely-szolgáltatás bejelentése
.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) a szálláshelyek nyilvántartásba vételére irányuló eljárások lefolytatására, valamint a szálláshely szolgáltatások felügyeletére a települések jegyzőjét jelöli ki. Nyíregyháza közigazgatási területén a jegyző hatáskörét a Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya gyakorolja.
.
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentési eljárás az alábbi szálláshely típusokra terjed ki:
.
szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,
.
panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,
.
kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
.
üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,
.
közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,,
.
egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz
.
magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat
.
falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra
.
A szálláshely-üzemeltetési bejelentésben meg kell jelölni:
.
 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:
a) a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és
b) az ágyak száma,
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységét mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri,
.
A szálláshely-üzemeltetési bejelentéshez mellékelni kell:
.
 • nem a bejelentő tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat, vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a bejelentő, a szálláshely-szolgáltató a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;
 • hozzájárulás a Főépítészi Osztálytól rendeltetés megváltoztatására vonatkozóan;
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum;
 • 3.000 Ft illetékbélyeget (csak magánszemély esetén), vagy az illeték átutalását igazoló nyugta vagy banki kivonat;
.
Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható. A kempingben üzemeltetett üdülőház esetében - az üdülőházra vonatkozóan – a Korm. rendelet 1. melléklet 4/A. részében foglalt követelményeket is teljesíteni kell.
.
A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek, továbbá - az adott szálláshelytípustól függően - az 1. melléklet 1-7. pontjának B) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.
.
A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.
Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III. 27.) számú rendelete alapján a szálláshely szolgáltatók meghatározott adattartalmú nyilvántartást kötelesek vezetni. A „Vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás” kiadvány a TDM irodában szerezhető be (Nyíregyháza Bethlen Gábor u. 1.). A kiadványt a szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg az Igazgatási osztály hitelesíti. Amennyiben a szolgáltató a nyilvántartást elektronikusan kívánja vezetni, az erre vonatkozó nyilatkozatot hatóságunknál le kell adni.
.
Hatóságunk a hiánytalan bejelentés alapján a szálláshelyet nyilvántartásába rögzíti, és adatait az önkormányzat honlapján közzé teszi. A nyilvántartásba vételről hatóságunk értesíti az érintett hatóságokat.
.
Amennyiben a bejelentett szálláshely vagy a szálláshely-szolgáltató nyilvántartott adataiban változás következik be azt haladéktalanul, illetve a szálláshely megszűnése esetén a megszűnést követő nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a bejelentések egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok által üzemeltetett szálláshely esetében kizárólag elektronikus formában, magánszemélyek esetében papír alapon is benyújthatók.
A bejelentés beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyet vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyesen vagy postai úton, illetve elektronikusan epapír (epapir.gov.hu) szolgáltatáson keresztül.
.
Szálláshely-üzemeltetési engedélyek nyomtatványai:
.
.
A dokumentumok elektronikusan kitölthetőek!
.
Ügyfélszolgálatunk helye Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály Nyíregyháza Kossuth tér 1. „B” épület földszint.
.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala lehetőséget biztosít előzetes időpontfoglalásra, ami az alábbi linken érhető el:
.
.
A koronavírus-járvány terjedésének mérséklése érdekében tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2020. március 19-től a személyes ügyfélfogadás szünetel. Személyes bejelentkezésre, időpont kérésre, ügyintézésre határozatlan ideig nincs lehetőség.
.
Kérdés esetén, telefonon a 42/524-524/767 és 277 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
.
Kapcsolódó jogszabályok:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.