Ma 2020. május 25., hétfő,
Orbán napja van.

Zenés, táncos rendezvények
.
Rendezvénytartási engedély a koronavírus-járványra tekintettel nem adható, annak kérelmezése jelenleg szünetel. A járvány terjedésének mérséklése érdekében tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2020. március 19. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel. Személyes bejelentkezésre, időpont kérésre, ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség. További kérdéseivel kapcsolatban telefonon kérhet tájékoztatást a 42/524-524/171 telefonszámon.
.
A zenés, táncos rendezvény megtartását, valamint hatósági engedélyezését a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szabályozza.

A rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult az engedélyezési eljárást lefolytatni, amely jogkört Nyíregyháza közigazgatási területén tartandó rendezvények esetén a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya gyakorolja.

A rendelet értelmében zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

Az engedélyezési jogkör kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

a) tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak; (a tűzvédelmi előírásokra figyelemmel tömegtartózkodásra szolgáló helyiség a 300 fő befogadására is alkalmas teremben tartott rendezvény)
b) a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A rendeletet nem kell alkalmazni
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Szabadtéri rendezvény esetén a szervezőnek, míg építményben rendezett rendezvény esetén az építmény üzemeltetőjének kell a kérelmet benyújtania.

A fentiekben felsorolt rendezvények csak a jegyzői hatóság által kiadott engedély birtokában tarthatók meg.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap. Tekintve, hogy az eljárás során szakhatósági megkereséseket is kell eszközölni, illetve helyszíni szemlét is kell tartani, ezért az engedélykérelmet legalább a rendezvény megtartása előtt 30 nappal célszerű és szükségszerű benyújtani, annak érdekében, hogy a rendezvénytartási engedély időben kiadható legyen. Engedély nélkül a rendezvény nem tartható meg.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Biztonsági terv:
Az engedélyezésre beadott kérelemnek minden esetben része a rendezvény biztonsági terve.

A biztonsági tervnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége:
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről.

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot, vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.

A rendezvény szervezője
a) amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére történő belépést, az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
b) a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.

Az engedély nem mentesíti a kérelmezőt, szervezőt a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzése alól. (Pl.: kereskedelmi hatósági bejelentés, zajhatárérték megállapítására irányuló kérelem, stb.)

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kérelmek csak papír alapon nyújthatók be. A kérelem beadásához rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok, melyeket vagy elektronikusan kitöltve, kinyomtatva, vagy kinyomtatva és kézzel kitöltve tud hatóságunkhoz eljuttatni ügyfélfogadási időben személyes, vagy postai úton.

Rendezvénytartási engedélyezési eljárások nyomtatványa:


A dokumentum elektronikusan kitölthető!


Kérdés esetén, telefonon az 524-524/178 melléken állunk rendelkezésükre munkaidőben.
 
a
 
a

Látássérült verzió

Oldalunk sütiket használ a megjelenítéshez. Honlapunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Cookie szabályzat..

Elfogadom a sütik használatát.