Az önkormányzati ingatlanok hasznosítása

AZ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK HASZNOSÍTÁSA
Vonatkozó jogszabály

Önkormányzati rendeletek alapján:

5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet. 

48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról. 

9/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998. (IV.1.) KGY rendelet módosításáról és egységes szerkezetű szövegének meghatározásáról (egységes szerkezetben a 28/2003. (V.29.), az 54/2005.(XII.22.) KGY és a 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelettel) 

9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 34/2011.(IX.22.), 27/2012.(VII.2.), a 38/2012.(X.24.) és a 9/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel) 


Polgármesteri Hivatal illetékes irodája

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 

Ügyfélfogadás helye

Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” ép. I. em. 

Ügyfélfogadás ideje

Hétfő 8:00-12:00 13:00-16:30 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-12:00 13:00-16:30 

Csütörtök nincs ügyfélfogadás 

Péntek 8:00-12:00 

e‐mail cím: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu

Ön a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező ingatlant szeretné megvásárolni, a következőket kell tennie:

Kérelmet kell írnia a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályához, melyben leírja, hogy melyik ingatlant szeretné megvásárolni. Az Osztály ügyintézője a vonatkozó Rendezési terv alapján tájékozódik az ingatlan beépíthetőségét és megoszthatóságát illetően. Amennyiben szükséges a megosztás, a munka elvégzésével megbízza a földmérőt, ezt jóváhagyatja az Építésügyi Osztállyal. Ezek után megkeresi a Földhivatalt a megosztási vázrajznak megfelelő tulajdonjog átvezetéssel kapcsolatban. Értesítést küld az Ön részére az ügy állásáról. Megkeresi az ingatlan‐értékbecslőt, hogy az ingatlan értékét állapítsa meg. Miután megkapta a szakértő állásfoglalását, megállapítja, majd jóváhagyatja az ingatlan árát. Ezt követően pályázati felhívást készít, és gondoskodik a közzétételéről, ezzel egy időben értesíti Önt a pályázatról. A versenytárgyalás, a szerződés előkészítése a jogtanácsos feladata. Ezt követően kerül sor a szerződéskötésre a pályázat nyertesével. Az ügyintéző gondoskodik a Földhivatalnál történő tulajdonjog‐átvezetésről.