Bérleti szerződések meghosszabbítása és módosítása

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK MEGHOSSZABBÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

 


Vonatkozó jogszabály


Önkormányzati rendeletek alapján:

5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet. 

48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról. 

9/2001. (III.01.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998. (IV.1.) KGY rendelet módosításáról és egységes szerkezetű szövegének meghatározásáról (egységes szerkezetben a 28/2003. (V.29.), az 54/2005.(XII.22.) KGY és a 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelettel) 

9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 34/2011.(IX.22.), 27/2012.(VII.2.), a 38/2012.(X.24.) és a 9/2013.(II.15.) önkormányzati rendelettel) 

27/2003. (V.29.) önkormányzati rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről. 

Polgármesteri Hivatal illetékes irodája

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 

Ügyfélfogadás helye

Polgármesteri Hivatal, Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” ép. I. em. 

Ügyfélfogadás ideje

Hétfő 8:00-12:00 13:00-16:30 

Kedd 8:00-12:00 

Szerda 8:00-12:00 13:00-16:30 

Csütörtök nincs ügyfélfogadás 

Péntek 8:00-12:00 

e‐mail cím: vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu

Bérleti szerződések módosítása

A Vagyongazdálkodási Osztály irodavezető megbízásából előterjesztés és határozat-tervezet készítése a bérleti szerződések módosításának tárgyában. A bizottsági titkár az előterjesztést eljuttatja a Bizottság tagjai részére. A Bizottság megtárgyalja az előterjesztési javaslatot, jóváhagyásával a Közgyűlés elé terjeszti az ügyintéző. A Közgyűlés megtárgyalja, határozatot hoz az elfogadásáról. A határozat alapján az ügyintéző előkészíti a szerződések módosításait, aláíratja az irodavezetővel, és kísérőlevéllel együtt postázza a bérlő felé aláírásra /amennyiben a bérlő nem reagál a szerződés módosítására, az ügyintéző felszólítást ír a bérlő részére/. A bérlő által aláírva visszaküldött szerződésmódosítást az ügyintéző ellenőrzi, majd aláíratja az irodavezetővel, utána  1 példányt megküld a bérlőnek. Ezek után ellenőrzi a bérlői listát. Ha a bérlő a felszólításra sem reagál, az ügyet átadja a jogtanácsosnak, további intézkedés céljából.