Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri döntések