Tájékoztató az integritást sértő események kivizsgálásáról

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a működésével összefüggő visszaélések, szabálytalanságok és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása érdekében bejelentőrendszert alakított ki.

Ennek igénybevételével a bejelentők szóban személyesen vagy telefonon, írásban postai vagy elektronikus úton is hátrányos jogkövetkezmények nélkül tehetik meg bejelentéseiket a Polgármesteri Hivatalt érintő, korrupciós kockázatokra vagy eseményekre irányuló közvetlen esetekről, az integritási vagy etikai tárgyú szabálytalanságokról. A bejelentőrendszer biztosítja a bejelentő védelmét, a hátrányos jogkövetkezmények nélküli önkéntes bejelentési lehetőséget.

A bejelentéseket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, postai úton a 4401 Nyíregyháza Pf.: 83. címre történő megküldéssel lehet megtenni, valamint telefonon is bejelenthető a 42/524-524 számon.
A szóbeli bejelentések fogadása 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér. 1. szám 133. számú irodájában történik. A személyesen vagy telefonon történő bejelentésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Bejelentés tehető akár névvel, akár névtelenül, illetve a nevét vállaló bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is.

A bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat a főjegyző által kijelölt belső kontroll koordinátor látja el.

A belső kontroll koordinátor a beadvány beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja, hogy az integritás tárgyú bejelentésnek minősül-e.

A belső kontroll koordinátor az integritás bejelentésnek nem minősülő bejelentéseket, annak tartalmától függően legkésőbb a beadvány érkezését követő nyolc napon belül további ügyintézésre átteszi az eljárásra jogosult más szervezeti egységhez vagy belső szervezeti egységéhez (pl. panasz, közigazgatási hatósági eljárást megalapozó közérdekű bejelentés vagy javaslat)

A bejelentés annak beérkezését követő naptól számított 30 napon belül kivizsgálásra kerül. Az ügyintézési határidő a belső kontroll koordinátor javaslatára, a jegyző engedélyével egy alkalommal 8 nappal – kivételes esetben 30 nappal – meghosszabbítható, amennyiben a kivizsgálás körülményei ezt indokolják, és az nem veszélyezteti a vizsgálat eredményes végrehajtását.

A vizsgálat eredményéről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban, igazolható módon értesíteni kell.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentésre eljárás nem indul, erről a bejelentőt – amennyiben személye és/vagy elérhetősége ismert – írásban tájékoztatni kell.

A vizsgálat alatt álló bejelentéssel tartalmában megegyező újabb, eltérő személytől érkező bejelentések a vizsgálat alatt álló bejelentés lezárását megelőző napig egyesíthetők.

Az integritással kapcsolatos ügyek kezelése során úgy kell eljárni, hogy a bejelentő jogos érdeke ne sérüljön. A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy rosszhiszeműen járt el, és alaposan feltehető, hogy a bejelentésével összefüggésben bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, vagy másnak kárt, illetve egyéb sérelmet okozott.

A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését. A bejelentő személyére vonatkozó adatok más szervnek történő átadásához vagy nyilvánosságra hozatalához a bejelentő személyének önkéntes és előzetes hozzájárulása szükséges.

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat