Engedélyköteles tevékenységek bejelentése

Tájékoztató engedélyköteles tevékenységek bejelentés alapján történő folytatásának lehetőségéről

 

Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján egyes engedélyköteles tevékenységek 2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet időtartama alatt bejelentés alapján is folytathatóak.

 

Bejelentés alapján végezhető engedélyköteles tevékenységek:

 

  • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek
  • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 3. számú mellékletében meghatározott kizárólag üzletben forgalmazható termékek – engedélyköteles termékek kereskedelme
  • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján zajkibocsátási határérték birtokában folytatható tevékenységek
  • A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó rendezvények tartása
  • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet előírásai szerinti kutak létesítése, működtetése
  • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006.(XI.28.) KGY rendelete alapján kiadott várakozási engedéllyel történő parkolás
  • A fásszárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) korm.rend. alapján Nyíregyháza város belterületén történő fakivágás
  • A fásszárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) korm.rend. alapján Nyíregyháza város külterületén tanyaingatlan területén történő fakivágás, önkormányzati tulajdonú közutak tartozékát képező fasorból történő fakivágás
  • A fásszárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) korm.rend. alapján önkormányzati tulajdonú zöldterületet érintő ideiglenes használat, kivonás, igénybevétel, fásszárú növény ültetés


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bejelentés csak elektronikus úton tehető meg. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásaira hivatkozva gazdálkodó szervezetek esetén epapir szolgáltatáson keresztül kell benyújtani a bejelentést.


Amennyiben a kérelmező/bejelentő nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra (azaz természetes személy), úgy a fentiekben felsorolt eljárásokra vonatkozó bejelentését az engedelyezes.igazgatas@nyiregyhaza.hu email címen teheti meg.


Egyéb esetben eljárás ezen az email címen nem kezdeményezhető!


Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy amennyiben nem az előzőekben ismertetett esetekben kezdeményeznek eljárást ezen az email címen, azt a hatóság be nem érkezett kérelemként/bejelentésként kezeli.


A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelemhez előírt valamennyi mellékletet. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan beérkező bejelentések elutasításra kerülnek.


A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni.


Amennyiben a bejelentés megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a hatóság nyolc napon belül közölt értesítését követően a tevékenység végezhető. Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.