Tájékoztató videók


 Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Hivatalunk az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (Eüsztv.) megfelelően a természetes és jogi személyek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja, hogy ügyeiket kényelmesen, elektronikus úton intézhessék.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

- Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): NYÍRHAZA

- KRID: 709000710

Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.

Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.

Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.
A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

A kapcsolattartásra a Magyarorszag.hu portálon elérhető Személyre Szabható Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgál, ügyfélkapus azonosítás mellett.

Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:

- ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;

- ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

- ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus benyújtása:

Hivatalunk az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését ÁNYK sablon vagy E-Papír beadvány formájában.

A dokumentumok ÁNYK szoftverrel tölthetők ki. ( A nyomtatványkitöltő program az alábbi helyen érhető el: Telepítési útmutató )

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el.

Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

Természetes személyek esetén:

- eSZIG http://hiteles.gov.hu/eSZIG e-aláírás információk

- AVDH http://www.nisz.hu/Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Jogi személyek esetén pl.:

- https://e-szigno.hu/

Amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindításával egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra történő átutalással teljesítheti, amelynek igazolása az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§-a alapján történik, a kérelemhez csatolható elektronikusan az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylata. Az illeték befizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

Hivatalunk az alábbi ügyek esetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét:

- E-önkormányzat Portálon keresztül intézhető adóügyek: Link

- ÁNYK nyomtatvánnyal intézhető peres ügyek: Link

- E-Papír szolgáltatással (E-Papír) intézhető minden más ügy

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat