Elektronikus ügyintézés

Városháza

2023

A Polgármesteri Hivatalnak központi szerepe van a város működésében, az önkormányzati döntések végrehajtásában. A Hivatal ellátja az önkormányzati működéssel, valamint az államigazgatási ügyek döntés-előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A menüpont a Hivatal felépítésével és működésével kapcsolatos információkat foglalja össze.

2024. évi választások Polgármesteri hivatal Belső szervezeti egységek vezetői Belső szervezeti egységek feladatai Hírek, közlemények Intézmények Óvodák Iskolák Gazdálkodó szervezetek Testvér- és partnervárosok Telefonkönyv

Önkormányzat

2023

Az Önkormányzat többrétű feladatot lát el, melyek a helyi közügyek széles körét fogják át. Ezek révén biztosítható a város működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

A menüpont az Önkormányzat felépítésével és működésével valamint ellátandó feladataival kapcsolatos információkat foglalja össze.

Tisztségviselők Közgyűlés Közgyűlés tagjai Bizottságok Nemzetiségi önkormányzatok Közérdekű adatok Pályázatok EU Projektek Hirdetmények Ingatlan bérbeadás Ingatlan értékesítés Adattár, rendeletek, határozatok Településrendezési terv Zajtérkép Zajtérkép - Intézkedési javaslat

Ügyintézés

2023

A menüpont összefoglalja azon információkat, amelyek egyszerűsítik és gyorsítják hivatalos ügyeinek menetét, valamint segítik a Polgármesteri Hivatallal történő kapcsolatfelvételét.

2018. január 1-jétől hivatalos ügyeit nem csak papír alapon, hanem elektronikus formában is elintézheti.

E-Időpontfoglalás Adóügyek Címfelülvizsgálat hirdetményei Dokumentumtár Engedélyköteles tevékenységek bejelentése Főépítészi osztály Igazgatási osztály eljárásai Jegyzői kabinet Közterület felügyelet Szociális és Köznevelési osztály Vagyongazdálkodási osztály

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

 

 

Hivatalunk az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (Eüsztv.) megfelelően a természetes és jogi személyek számára a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja, hogy ügyeiket kényelmesen, elektronikus úton intézhessék.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának biztonságos központi kapcsolattartási címe az alábbi azonosítókon érhető el:

- Hivatali kapu rövid név (hivatali tárhely): NYÍRHAZA

- KRID: 709000710
 


Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét.


Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus ügyintézést kötelezően előírja. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.


A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség.


Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak, azt egyéni vállalkozásukhoz tartozóan nem nyithatnak. Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége a KÜNY tárhelye.


A gazdálkodó szervezetek a cégkaput használhatják elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum beküldéséhez és a részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez. A cégkapun keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.

 

Elektronikus kommunikációt választó magánszemélyek az ügyfélkapun keresztül tarthatnak kapcsolatot a hivatallal.

 

A kapcsolattartásra a Magyarorszag.hu portálon elérhető Személyre Szabható Ügyintézési Felület (SZÜF) szolgál, ügyfélkapus azonosítás mellett.

 

Nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre az alábbi esetekben:

- ha jogszabály az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi;

- ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

- ha az okirat vagy más beadvány minősített adatot tartalmaz.

 

Kérelmek, nyilatkozatok, űrlapok elektronikus benyújtása:

 

Hivatalunk az elektronikus kapcsolattartás során intézhető ügyekhez honlapunkon keresztül biztosítja a szükséges dokumentumok letöltését ÁNYK sablon vagy E-Papír beadvány formájában.

A dokumentumok ÁNYK szoftverrel tölthetők ki. ( A nyomtatványkitöltő program az alábbi helyen érhető el: Telepítési útmutató )

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el.

Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

Természetes személyek esetén:

- eSZIG http://hiteles.gov.hu/eSZIG e-aláírás információk

- AVDH http://www.nisz.hu/Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Jogi személyek esetén pl.:

- https://e-szigno.hu/


Amennyiben az ügyhöz jogszabály illeték megfizetési kötelezettséget írt elő, azt az ügy megindításával egyidejűleg a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlaszámra történő átutalással teljesítheti, amelynek igazolása az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§-a alapján történik, a kérelemhez csatolható elektronikusan az átutalást teljesítő bank felülhitelesített bizonylata. Az illeték befizetéséig a kérelem, illetve az űrlap nem kerül feldolgozásra.

 

Hivatalunk az alábbi ügyek esetében biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét:

 

- E-önkormányzat Portálon keresztül intézhető adóügyek: Link

- ÁNYK nyomtatvánnyal intézhető peres ügyek: Link

- E-Papír szolgáltatással (E-Papír) intézhető minden más ügy