Image
Image
Image
Váci Mihály Kulturális Központ
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tájékoztatás „Nyíregyháza, Déli Ipari Park 2." 132/22 kV-os alállomás és „Altima" 132/22 kV-os alállomás összeköttetése céljából 2 darab 132 kV-os földkábel építése projekt kivitelezési munkálatainak megkezdéséről
Tájékoztatás „Nyíregyháza, Déli Ipari Park 2." 132/22 kV-os alállomás összekötése „Buj" 400/132 kV-os alállomással 132kV-os távvezeték kivitelezési munkálatainak megkezdéséről

Tájékoztató Elektronikus Fizetési Szolgáltatásról

Tájékoztató a Bursa Hungarcia Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójáról 
Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésről 
Tájékoztatás a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogszabály‐módosításról, valamint az óvodáztatási támogatáshoz kapcsolódó változásokról 
Formanyomtatvány kitüntetésekhez 
Tájékoztatás közterületek átnevezéséről
Tájékoztató ingyenes jogsegély szolgáltatásról
Tájékoztató az integritást sértő események kivizsgálásáról 
Tájékoztató a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról  
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Debreceni Területi Iroda elérhetősége 
Tájékoztatás eljárás eredményéről
Lépcsőházak tűzvédelme – tűzvédelmi házirend 
Lakossági tájékoztatató a szabadtéri tűzek megelőzéséről 
Tájékoztatás a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól 
Lakossági tájékoztatás az ünnepek során történő tűzesetek elkerülése érdekében 
Tájékoztató a CO mérgezések és a kéménytüzek megelőzéséről 
Lakossági tájékoztató - Településünkön jelentkező veszélyforrások 
Lakossági tájékoztató - Hideg és fagyveszély, szigeteljék a vízmérő aknákat és a fedlapokat 
Lakossági tájékoztató - Hasznos tanácsok a vad által belterületen okozott károk megelőzéséhez 
Tájékoztató a súlyos ipari balesetek elleni védekezésről
Lakossági tájékoztatató - állatok veszettség elleni oltására

Image

Polgármesteri Hivatal

Image

Koncepciók

Image

Jelentések

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat