Belső szervezeti egységek vezetői

.           
POLGÁRMESTERI KABINET      
.           
 
Kabinetvezető Hagymási Gyula
Telefon 42/524-544
Email hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu

.           
 

JEGYZŐI KABINET

.          

Kabinetvezető Faragóné Széles Andrea
Telefon 42/524-532
Email faragone.sz.andrea@nyiregyhaza.hu

.           
 

FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

.          

Városi Főépítész Kovács Rita
Telefon 42/524-550
Email kovacs.rita@nyiregyhaza.hu
Osztályvezető Éva Péter
Telefon 42/524-570
Email foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu
.           
KULTURÁLIS OSZTÁLY      
.          
Osztályvezető Doka Diána
Telefon 42/524-535
Email kulturalis@nyiregyhaza.hu

.           
 

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Lengyelné Petris Erika
Telefon 42/524-529
Email ellenorzes@nyiregyhaza.hu

.           
 

GAZDASÁGI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Szűrös Anita
Telefon 42/524-555
Email gazdasagiosztaly@nyiregyhaza.hu

.           
 

ADÓOSZTÁLY

.          

Osztályvezető Dr. Kása Brigitta aljegyző, főosztályvezető
Telefon 42/524-524-577
Email adoosztaly@nyiregyhaza.hu

.           
 

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Pató István
Telefon 42/524-547
Email varosfejlesztes@nyiregyhaza.hu

.           
 

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Kohut Ágnes      
 
Telefon 42/524-540
Email vagyongazdalkodas@nyiregyhaza.hu

.           
 

ELLÁTÁSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Tóth Zoltán
Telefon 42/524-580
Email ellatasi.osztaly@nyiregyhaza.hu

.           
 

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Tóthné Csatlós Ildikó
Telefon 42/524-585
Email nyhszoc@nyiregyhaza.hu

.           
 

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

.          

Főosztályvezető      
 
Dr. Kása Brigitta, aljegyző, főosztályvezető
Telefon 42/524-524-577
Email aljegyzo@nyiregyhaza.hu

.           
 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

.          

Osztályvezető Dr. Grósz Péter
Telefon 42/524-560
Email igazgatas@nyiregyhaza.hu

.           
 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

.          

Felügyeletvezető Bodrogi László
Telefon 42/598-388, 4441,4442
Email kozterulet.felugyelet@nyiregyhaza.hu
Cím 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 1.