A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat által megvalósuló projektek az alábbi linken érhetőek el: https://www.nyiregyhaza.hu/eu-palyazatok
.
.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának EU forrásból finanszírozott lezárult projektjeiA projekt címe és kódszáma:

KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0002 NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka
: 2010-2012

A projekt összköltsége
: 64.608.700,- Ft

Támogatási intenzitás
: 100%

Az önerő mértéke
: 0,- Ft

A projekt célja
: az életminőség javítása, valamint az értékvédelem és megőrzés. A szennyezések mértékének csökkentése hozzájárult egyrészt a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot javításához, helyreállításához, valamint a felszín alatti vizeink védelméhez.

A projekt címe és kódszáma:
KULTÚRSZIGET-AGÓRA NYÍREGYHÁZA TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008

A projekt megvalósítási időszaka: 2010-2014

A projekt összköltsége: 2.046.546.570,- Ft

Támogatási intenzitás: 86,74 %

Az önerő mértéke: 1.775.147.098,- Ft

A projekt célja: a Váci Mihály Kulturális Központ épületének rekonstrukcióján túl, közművelődési rendszerünk hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetése, funkcióinak bővítése és átszervezése történt.

A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0016 NYÍREGYHÁZA - NYÍRSZŐLŐS KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS

A projekt megvalósítási időszaka: 2010-2015

A projekt összköltsége: 234.000.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 85%

Az önerő mértéke: 35.100.000,- Ft

A projekt célja: kerékpárút, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák. A belterületi szakasz egyesített gyalog- és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épült. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog- és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, külön biztosítóval készült el.

A projekt címe és kódszáma:


ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0009 – PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE, BŐVÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2010-2012

A támogatás összege: 188 485 646,- Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Az önerő mértéke: 20 942 849,- Ft

A projekt célja: a Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúra-fejlesztése a minőségi oktatásért. A projekt során a Nyíregyháza-Borbánya, Alma u. 70. alatti általános iskolai épületet 3 tanteremmel bővítették, a teljes iskolai épületet felújítása, akadálymentesítése, eszközbeszerzése valósult meg.

A projekt címe és kódszáma:
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0498 NYÍREGYHÁZA MJV ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTÁSÁBAN LÉVŐ INTELLIGENS ISKOLÁK KIALAKÍTÁSA A KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSÉT ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK MÉRSÉKLÉSÉT ELŐSEGÍTŐ EGYSÉGES KÖZOKTATÁSI INFORMATIKAI ALAPINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE RÉVÉN

A projekt megvalósítási időszaka: 2011-2012

A projekt összköltsége: 398.601.062,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A pályázati program 36 db feladat-ellátási hely (általános és középiskolák) tekintetében tartalmazott eszközbeszerzést, melynek keretében az iskolák (igényeik alapján eltérően) színvonalas, az oktatás-nevelést nagyban elősegítő berendezésekhez jutottak.

A projekt címe és kódszáma:
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) KORSZERŰSÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2012-2014

A támogatás összege: 73 157 600,- Ft

Támogatási intenzitás: 99,51 %

Az önerő mértéke: 358 457,- Ft

A projekt célja: A Gyermekek Átmeneti Otthona intézményének korszerűsítése, modernizálása, az életviszonyok humanizálása és a zsúfoltság megszüntetése. A projekt keretében megtörtént az épület homlokzat- és tetőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, illetve a belső terek, kiszolgálóhelyiségek teljes megújítása.

A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001 AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

A projekt megvalósítási időszaka: 2012-2015

A támogatás összege: 1.551.374.251,- Ft

Támogatási intenzitás: 85,15 %

Az önerő mértéke: 230.262.253,- Ft

A projekt célja: Az érkerti lakótelep épületállományának és köztereinek megújítása, közszolgáltatások fejlesztése.

A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002 A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA

A projekt megvalósítási időszaka: 2012-2014

A támogatás összege: 489.170.056,- Ft

Támogatási intenzitás: 92,51 %

Az önerő mértéke: 36.593.899,- Ft

A projekt célja: A nonprofit szolgáltató helyiségek kialakítása a Dália utca 9. számú épületben, a szociális bérlakások felújítása és a Sója Miklós Görög Katolikus Óvoda (korábban Kincskereső Óvoda Dália utcai tagóvodája), a Napsugár Bölcsőde és az Idősek Klubja külső felújítása, továbbá a zöldfelület fejlesztése, parkfejlesztés és az út, járda építése és felújítása.


A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006 FENNTARTHATÓ KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS ÉS FUNKCIÓBŐVÍTÉS SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐN

A projekt megvalósítási időszaka: 2012-2015

A támogatás összege: 2.104.510.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A kiemelt turisztikai projekt célja az, hogy a Nyíregyháza Sóstó- Gyógyfürdő területén korábban megvalósult turisztikai elemeket egybekapcsolja, amely Nyíregyházát vonzó desztinációvá teszi a turisták számára. A fejlesztés ezen cél elérésében önmagában is áttörést hozhat, térben kiterjesztheti a pihenő-rekreációs gyalogosan használható közterületeket. A szűk területre szorítkozó Sóstó-központot a tó irányába kiterjeszti, illetve a tó keleti oldala élményelemeit is bekapcsolja a használatba, kiegészíti a gyalogosan megközelíthető, színvonalas sétányok segítségével.

A projekt címe és kódszáma:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026 VÁROSI ÉS ELŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONT FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN

A projekt megvalósítási időszaka: 2012-2014

A támogatás összege: 388 169 150,- Ft

Támogatási intenzitás: 98,6 %

Az önerő mértéke: 5.530.850,- Ft

A projekt célja: Nyíregyháza MJV pályázatot nyújtott be kiemelt projekt koncepció szakmai előkészítésére és műszaki tartalmának pontos meghatározására, a kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésével. A Tanulmány készítésének célja a fejlesztési tervek megalapozása, egységes stratégiába foglalása, a célok elérésének érdekében a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása, annak részletes kidolgozása.


A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001 A NYÍREGYHÁZI ÖRÖKÖSFÖLDI LAKÓTELEP REHABILITÁCIÓJA

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 249.054.116,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: Az Örökösföld lakótelepen megindult negatív folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével. A közintézmények és közszolgáltatások körének bővítése, minőségének és működési hatékonyságának javítása, valamint a helyi civil bázis erősítése. Az Örökösföld lakótelep közösségi funkcióinak erősítése a közterületek és zöldfelületek részleges rehabilitációjával.

A projekt címe és kódszáma:
HUSKROUA/1101/068 A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE MUNKÁCS ÉS UNGVÁR VÁROSOK KÖRNYEZETSZENNYEZŐ VÍZIKÖZMŰ HELYZETÉNEK (IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ) FELMÉRÉSÉVEL, TOVÁBBÁ E MEGLÉVŐ RENDSZEREK FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2015

A támogatás összege: Nyíregyháza esetében: 84.843,39 €

Támogatási intenzitás: 95 %

Az önerő mértéke: 4.465,45 €

A projekt célja: A projekt távolabbi célja, hogy a magyar partner technológiai tapasztalatát, tudását, továbbá jelen pályázat eredményeként létrejövő dokumentumokat alapul véve, további pályázati forrásokat felhasználva megvalósuljon egy komplex környezetkímélő, korszerű technológiákat megvalósító építési beruházás Ungváron és Munkácson, amely a jelenleg meglévő problémák kezelését segíti elő.  Az innovatív technológiájú, ukrán viszonyokra adaptált tanulmány meglétével Munkács és Ungvár már könnyebben hozzáférhet más európai uniós vagy ukrán pályázati forrásokhoz, amelyek már konkrét kivitelezésre, építési beruházásra irányulnak.

A projekt címe és kódszáma:
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077 SZERVEZETFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 29.753.891,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 1.246.108,- Ft

A projekt célja: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése és megvalósított intézkedések felülvizsgálata, támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása, feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása.

A projekt címe és kódszáma:
KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA BEZÁRT HULLADÉKLERAKÓ SZENNYEZÉS LOKALIZÁLÁSA, SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2015

A projekt összköltsége: 1.596.242.751,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A konstrukció célja a felszíni, felszín alatti vizek, és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével. A projekt főeleme Nyíregyháza-Borbánya elhagyott Hulladéklerakó telepe, ami az egykori Ököri-tó medrében fekszik és 25 éven keresztül volt használatban.


A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024 A NYÍREGYHÁZI ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2013

A támogatás összege: 118.789.182,- Ft

Támogatási intenzitás: 95%

Az önerő mértéke: 6.252.062,- Ft

A projekt célja: Egy új épületrész kapcsolása a meglévő ingatlanhoz, bővítés során a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház került kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készült gyermek öltözővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés megvalósult. A fentieken túl az épület külső homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezetek cseréje is megvalósult. A fejlesztési program tartalmazta továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzájuk vezető út kialakítását, eszközök beszerzését.

A projekt címe és kódszáma:


ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026 A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE.

A projekt megvalósítási időszaka: 2013

A támogatás összege: 119.670.160,- Ft

Támogatási intenzitás: 95%

Az önerő mértéke: 6.298.429,- Ft, illetve 27.619.911,- Ft önként vállalt plusz önerő

A projekt célja: A meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozta, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is.

A projekt címe és kódszáma:


TÁMOP-5.4.9-11/1 -2012-0048 MODELLKÍSÉRLETI PROGRAM NYÍREGYHÁZÁN

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 21.797.840,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: Többek között egy interaktív honlap létrehozása és fenntartása, valamint az intézmények, szolgáltatások szervezetfejlesztése, az ellátottak problémájának felmérésére szolgáló eljárás kidolgozásának megvalósítása.

A projekt címe és kódszáma:


ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 272.720.663,- Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Az önerő mértéke: 30.302.296,- Ft

A projekt célja: A Bujtosi Városligetben a Városi I-es bel- és csapadékvíz elvezető csatorna és Sóstógyógyfürdőn az Igrice csatorna kapacitásbővítése. A projekt megvalósítása csökkenti a belvizes területek előfordulását Nyíregyházán.

A projekt címe és kódszáma:


ÉAOP-3.1.3/A-11 NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 525.515.809,- Ft

Támogatási intenzitás: 90%

Az önerő mértéke: 58.390.645,- Ft

A projekt célja: A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a már meglévő települési, helyi-helyközi
nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak. A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstó településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A projekt keretében mindösszesen 7.029 méter új kerékpárút épül.

A projekt címe és kódszáma:
KEOP-2012-5.5.0/A NYÍREGYHÁZA VÁROS KILENC KÖZINTÉZMÉNYÉNEK ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 498.467.684,- Ft

Támogatási intenzitás: 85%

Az önerő mértéke: 87.964.885,- Ft

A projekt célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az  energetika teljes vertikumában, az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.

A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006 A NYÍREGYHÁZI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA AZ OKTATÁSI KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A projekt megvalósítási időszaka: 2013-2014

A támogatás összege: 435.131.500,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A projekt a Móra Ferenc Általános Iskola komplex felújítását irányozta elő, ennek megfelelően kiemelten kezelte a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi, illetve fenntarthatósági szempontokat is.

A projekt címe és kódszáma:
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 NYÍREGYHÁZA TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ESZKÖZPARK-FEJLESZTÉSE, INFORMATIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2014-2015

A támogatás összege: 1.144.519.625,- Ft + 54.642.510,- Ft önerő támogatás = 1.199.162.135,- Ft

Támogatási intenzitás: 99,54% (önerő-támogatással együtt)

Az önerő mértéke: 5.595.365,- Ft

A projekt célja: Környezet és Energia Operatív Program hulladékgazdálkodási beavatkozási logikája alapján, összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi adottságoknak megfelelően, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási feltételeket kell létrehozni. A korszerű, logisztikai alapon szervezett, a szelektív hulladékkezelésre alapozott hulladékgazdálkodási rendszereken keresztül lehetséges a hulladékgazdálkodási prioritások érvényre juttatása (megelőzés, hasznosítás, környezetkímélő ártalmatlanítás).

A projekt címe és kódszáma:
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052 NYÍREGYHÁZA ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI ÚTJAINAK FEJLESZTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2014-2015

A támogatás összege: 453.966.442,- Ft + 37.673.739,- Ft önerő-támogatás = 491.640.181,- Ft

Támogatási intenzitás: 86,9% (önerő-támogatással együtt)

Az önerő mértéke: 74.122.129,- Ft

A projekt célja: A projekt keretében megtörtént az Arany János és Garibaldi utcán, illetve a Csaló közben a meglévő út- és járdaburkolatok felújítása. A geometriai kialakítás a Garibaldi utcán és a Csaló közben a meglévőhöz igazodik, az Arany János utcán a meglévő két forgalmi sávos kialakítás helyett egy forgalmi sáv és leállósáv kialakítása történik.

A projekt címe és kódszáma:


KEOP-5.7.0/15-2015-0118 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A projekt megvalósítási időszaka: 2015

A támogatás összege: 150 000 000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 3 149 450,- Ft

A projekt célja: A pályázat célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában lévő három intézmény épületének energia megtakarítást eredményező utólagos külsőoldali hőszigetelése, lapostető hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint a kapcsolódó járulékos munkák megvalósítása, így tehát az energiára fordítandó költségeinek jelentős csökkentése. A projekt három helyszínen valósult meg:
-    Tündérkert Óvoda (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)
-    Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31.)
-    Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u. 67.)

A projekt címe és kódszáma:
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK  A NYÍREGYHÁZI JÁRÁS TERÜLETÉN

A projekt megvalósítási időszaka: 2015

A támogatás összege: 19.670.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A Nyíregyházi járás települési önkormányzatai között együttműködés kialakítása és fenntartása, annak érdekében, hogy a lakosság számára minél magasabb színvonalú, gördülékeny feladatellátás valósuljon meg, egyrészt a hivatali működés, másrészt a közszolgáltatások szervezése terén.

A projekt címe és kódszáma:
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468 FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA  A NYÍREGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A projekt megvalósítási időszaka: 2014-2015

A támogatás összege: 22.393.900,- Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Az önerő mértéke: 0,- Ft

A projekt célja: A pályázati konstrukció célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.
.
Projekt megnevezése: CLEANRIVER - MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSE A SZENNYVÍZKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉHEZ UKRAJNÁBAN START-Danube Region Project Fund
.
Projekt kezdete: 2015.11.01.
.
Projekt vége: 2016.08.24.
.
Fejlesztés költsége: 21.765 EUR
.
Rövid ismertetés: A Kárpátaljai Befektetési, Innovációs és Fejlesztési Ügynökség (Ungvár, Ukrajna) mint vezető Partner adta be a pályázatot egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, amely a Munkács, Ungvár és Beregszász szennyvízkezelő létesítményeinek fejlesztését célzó infrastrukturális projekt előkészítésének tekinthető. A projektben partnerként vesz részt Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Michalovce Városi Tanácsa (Szlovákia), illetve a Bajorországi Környezetvédelmi Ügynökség (Augsburg, Németország). A külföldi tapasztalatok alapján a szennyvízkezelő létesítmények fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
.
Projekt megnevezése: CSALÁDBARÁT MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA ÉRTÉKÜNK A CSALÁD II.” CÍMMEL (PROGRAM AZONOSÍTÓ: CSP-CSBM-16-25244)
.
Projekt kezdete: 2016. 08. 23.
.
Projekt vége: 2016. 08.26.
.
Fejlesztés költsége: 500.000 Ft
.
Rövid ismertetés: A módosított Családbarát program keretében egy program valósult meg: Nyári tábor megszervezése a nyári szünetben (4 nap). A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25-30 fő gyermek jelentkezésével számoltunk (a 10 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek közül).
.
Projekt megnevezése: NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG SPORTPARK PROGRAM
.
Projekt kezdete: 2017. 01.01.
.
Projekt vége: 2017. 09. 30.
.
Fejlesztés költsége: -
.
Rövid ismertetés: A Program keretében 4 féle típusú kültéri sportpark valósítható meg, melyekből Önkormányzatunk a legnagyobb, azaz a 150m2 alapterületű és minimum 15 db eszközszámú gépparkkal rendelkező „D” típusú kategóriákat pályázta meg. Az 50 001 fő feletti lakónépességű település lévén a maximálisan pályázható sportparkok száma 10 db volt. Pályázati feltétel, hogy a sportparkok kialakítása az önkormányzat vagy az állam tulajdonában lévő ingatlanon lehetséges. A pályázat 2016.08.15-én került benyújtásra. Az értékelő bizottság javaslata alapján a nemzeti fejlesztési miniszter első körben 1 db „D” típusú sportpark megépítését támogatta, ez pedig a Sóstóhegy - Igrice utca, helyrajzi szám: 12707 alatt került kialakításra.
.
Projekt megnevezése: NYÍREGYHÁZA ÉSZAKI TEMETŐJÉBEN TALÁLHATÓ BÜSZKESÉGPONTOK FELÚJÍTÁSA
.
Projekt kezdete: 2016.07.25.
.
Projekt vége: 2016.11.30.
.
Fejlesztés költsége: 1.000.000 Ft
.

Rövid ismertetés: A Nyíregyházi Északi temető területén több a magyar- és a világtörténelemhez kapcsolódó síremlék, emlékhely, emlékmű is található. A meghirdetett pályázati program lehetőséget biztosít az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó emlékhelyek felújítására és a megemlékezés méltó helyének megteremtéséhez.
.
Projekt megnevezése: TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)” SZÁM ALATT
.
Projekt kezdete: 2016.07.01.
.
Projekt vége: 2018.05.31.
.
Fejlesztés költsége: 224.597.439 Ft
.
Rövid ismertetés: Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett. Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával. Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik. A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
.
Projekt megnevezése: TECHTOWN 186 URBACT III - TECHTOWN
.
Projekt kezdete: 2016. május 3.
.
Projekt vége: 2018. május 3.
.
Fejlesztés költsége: 50.997,5 Euro
.
Rövid ismertetés: A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését. Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:
- a digitális gazdaság jobb megértése
- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése
- kapcsolatépítési terek kialakítása
- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket
- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése
.
A pályázat konzorciuma:
1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner
2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)
3. Cesis Önkormányzata (Lettország)
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)
5. Gävle Önkormányzata (Svédország)
6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)
7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)
8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)
9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)
10. Limerick Önkormányzata (Írország)
11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)
.
Projekt megnevezése: TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN
.
Projekt kezdete: 2016.11.01.
.
Projekt vége: 2018.06.30.
.
Fejlesztés költsége: nettó 381.775.000 Ft
.
Rövid ismertetés: A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány fóka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonalitás csökkentéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.
.
Projekt megnevezése: TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001 NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE
.
Projekt kezdete: 2016.07.27.
.
Projekt vége: 2018.06.30.
.
Fejlesztés költsége: 612.794.148 Ft
Rövid ismertetés: A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című pályázat fejlesztései az alábbiak:
a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;
b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékátemelő mellett 3 db, összesen 329 m3 térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztező vízvezeték kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;
c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;
d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással.
e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig.
.
Projekt megnevezése: TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”
.
Projekt kezdete: 2016. november 17.
.
Projekt vége: 2018. február 13.
.
Fejlesztés költsége: 183.079.463 Ft
.
Rövid ismertetés: A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogröntgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érthető el. A felújítással megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.

 

Támogatási szerződések

 

 1. KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0002
 2. TIOP-1.2.1-08/2-2009-0008
 3. ÉAOP-3.1.3/A-09.2009-0016
 4. ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0009
 5. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0498
 6. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091
 7. ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0001
 8. ÉAOP-5.1.1/B-09-2F-2012-0002
 9. ÉAOP-2.1.1/E-12-K2-2012-0006
 10. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026
 11. ÉAOP-5.1.1/B2-13-K2-2013-0001
 12. HUSKROUA/1101/068
 13. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077
 14. KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004
 15. ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024
 16. ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026
 17. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0048
 18. ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064
 19. ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015
 20. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364
 21. ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006
 22. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005
 23. ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0052
 24. KEOP-5.7.0/15-2015-0118
 25. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059
 26. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0468
 27. START/10_PA04-02
 28. Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében Nyíregyháza településen
 29. 25712-2/2015/KOZGYUJT
 30. KKETTKK-56P-02-0092
 31. CSP-CSBM-15-20023
 32. KKM/16707/2016/Adm
 33. TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
 34. Tech Town Subsidy contract
 35. TOP-6.3.3-15 Támogatási szerződés
 36. TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001 Támogatási Szerződés
 37. TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001 Támogatási szerződés