NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HATÁLYBAN LÉVŐ
– EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT-
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI
1. 44/1991.(I.1.) önkormányzati rendelet, A Nyíregyháza, Igrice-mocsár természet védelmi területté nyilvánításáról mód.: 58/2005.(XII.22.), a 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
2. 24/1995.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a belváros forgalmi rendjéről mód.: 7/2000.(III.1.), 12/2000.(III.1.), 5/2006.(II.23.), 53/2012.(XII.14.), 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletekkel
3. 29/1995.(VII.1.) önkormányzati rendelet, a vásárokról és piacokról mód.: 17/1997.(III.1.), 46/1997.(VI.1.), 30/1998.(VII.1.), 12/2000.(III.1.), 40/2001.(VII.1.), 17/2004.(VI.24.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet
4. 11/1997.(III.1.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi Alapjáról mód.: 29/2003.(VI.26.), 2/2006.(I.26.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
5. 26/1997.(IV.1.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati tulajdonú bérlakások elővásárlási jogának szabályozásáról mód.: 61/1997.(IX.30.), 78/1997.(XII.17.), 17/1999.(VII.1.), 38/1999.(IX.1.), 55/1999.(XI.1.), 29/2000.(VI.1.), 4/2001.(II.1.), 42/2002.(X.10.),12/2006.(III.30.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
6. 8/1998.(II.15.) önkormányzati rendelet, egyes helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról mód.: 15/1998.(V.1.), 12/2000.(III.1.), 57/2005.(XII.22.), 51/2007.(XII.18.), 11/2008.(III.4), 40/2008.(IX.23.), KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet
7. 20/1999.(VI.1.) önkormányzati rendelet, az egységes központi közműnyilvántartásról mód.: 65/2001.(2002.I.1.), 11/2008.(III.4.), 23/2012.(V.31.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
8. 35/1999.(IX.1.) önkormányzati rendelet, a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részt vállalással megvalósuló út- és közműépítések szervezéséről és finanszírozási rendszeréről mód.: 35/2000.(VII.1.), 30/2001.(VI.1.), 34/2002.(VIII.26.), 38/2003.(VIII.28.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
9. 26/2000.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól mód.: 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
10. 8/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet, a lakáscélú helyi támogatásokról mód.: 36/2001.(VII.1.), 2/2002.(II.1.), 10/2003.(III.1.), 32/2003.(VI.26.), 56/2003.(XI.28.), 3/2004.(I.29.), 16/2004.(VI.24.), 4/2005.(II.17.), 53/2005.(XII.22.), 15/2010.(V.28.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 47/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet
11. 9/2001.(III.1.) önkormányzati rendelet, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/1998.(IV.1.) KGY rendelet módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról mód.: a 28/2003.(V.29.), 54/2005.(XII.22.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
12. 31/2001.(VI.1.) önkormányzati rendelet, a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról mód.: 72/2001(2002.I.1.), 75/2001.(XII.1.), 58/2002.(2003.IV.1.), 62/2003.(XI.28.), 10/2004.(III.25.), 8/2005.(II.24.), 16/2005.(IV.28.), 38/2005.(X.27.), 45/2006.(XI.28.), 22/2007.(VI.26.), 28/2007.(IX.25.), 34/2007.(XI.13.), 43/2007.(XII.28.), 11/2008.(III.4.), 25/2008.(IV.29.), 36/2008.(VIII.26.), 48/2008.(XI.25.), 29/2009.(IX.29.), 47/2009.(XII.15.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.) és a 46//2011.(XII.16.), 23/2012.(V.31.), 29/2012.(VI.29.), 40/2013.(XI.4.), 15/2016.(VI.30.), 25/2023.(XII.1.), 15/2024.(V.17.) önkormányzati rendelet
13. 15/2003.(III.27.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról mód.: 23/2007.(VI.26.), 46/2009.(XII.15.), 20/2013.(IV.26.), 23/2015.(XI.20.), 34/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet
14. 21/2003.(V.5.) önkormányzati rendelet, az iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról mód.: 26/2004.(VIII.31.), 23/2005.(VIII.28.), 29/2006.(VIII.10.), 45/2007.(XII.18.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
15. 37/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza város közhasználatú zöldfelületeinek használatáról, védelméről és fenntartásáról mód.: 42/2004.(XII.16.), 13/2005.(III.31.), 59/2005.(XII.22.), 11/2008.(III.4.), 40/2008.(IX.23.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 23/2012.(V.31.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
16. 44/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról mód.: 25/2004.(VIII.31.), 20/2005.(V.26.), 25/2005.(IX.1.), 25/2006.(VI.30.), 46/2007.(XII.18.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 40/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet
17. 29/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet, a helyi hulladékgazdálkodási tervről mód.: 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet
18. 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról mód.: 48/2006.(XI.28.), 21/2007.(VI.12.) KGY rendelet
19. 41/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a 157/2005.(VIII.15.) sz. korm.rendelet egyes rendelkezéseinek Nyíregyháza város területén történő végrehajtásáról mód.: 21/2009.(VI.30.), 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet, 20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet
20. 42/2005.(X.27.) önkormányzati rendelet, a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról mód.: 33/2006.(VIII.10.), 51/2006.(XII.19.), 3/2007.(I.23.), 31/2007.(IX.25.), 5/2008.(II.12.), 30/2008.(VI.24.), 42/2008.(X.21.), 23/2009.(VI.30.), 27/2009.(IX.29.), 32/2009.(X.27.), 41/2009.(XI.24.), 51/2009.(XII.15.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 1/2011.(I.21.), 19/2012.(IV.27.), 47/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet
21. 60/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet, a helyi közutak kezelésének szabályairól mód.: 40/2006.(XI.7.), 48/2007.(XII.18.), 11/2024.(II.16.) KGY rendelet
22. 18/2006.(VI.1) önkormányzati rendelet, a köztisztaság fenntartásáról mód.:11/2008.(III.4.), 40/2008.(IX.23.) KGY rendelet, 32/2010.(XII.17.), 23/2012.(V.31.), 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet
23. 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet, parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról mód.: 19/2007.(V.22.), 35/2007.(XI.13.), 49/2007.(XII.18.), 11/2008.(III.4.), 29/2008.(VI.24.) KGY rendelet, 40/2008.(IX.23.), 31/2009.(X.16.) KGY, 17/2010.(VI.29.) KGY, 30/2010.(XI.12.), 22/2011.(VI.1.) 48/2011.(XII.16.), 34/2012.(IX.28.), 45/2012.(XI.30.), 26/2015.(XII.18.), 28/2017.(IX.29.), 3/2018.(I.26.), 20/2018.(IX.06.), 20/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
24. 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott és 16/2008.(IV.1.), valamint 17/2008.(IV.1.) KGY rendelettel módosított helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról mód.: 16/2008.(IV.1.), 17/2008.(IV.1.), 11/2009.(III.3.), 16/2009.(V.26.), 29/2009.(IX.29.), 36/2009.(XI.24.), 36/2009.(XI.24.), 18/2010.(VI.29.) KGY rendelettel, 7/2011.(II.11.), 28/2011.(VIII.26.), 41/2011.(XI.25.), 51/2011.(XII.16.), 25/2012.(VI.6.), 30/2012.(VI.29.), 52/2012.(XII.14.), 21/2013.(IV.26.), 24/2013.(V.31.), 29/2013.(VII.26.), 31/2013.(VIII.30.), 34/2013.(IX.27.), 5/2014.(III.21.), 17/2014.(V.30.), 21/2014.(VIII.22.), 22/2014.(VIII.22.), 37/2014.(XII.19.), 1/2015.(I.30.), 8/2015.(III.27.), 13/2015.(V.29.), 16/2015.(VI.26.), 18/2015.(VIII.28), 7/2016.(II.26.), 10/2016.(IV.1.), 16/2016.(VII.1.), 21/2016.(IX.23.), 24/2016.(XII.16.), 14/2017.(III.31.), 17/2017.(IV.28.), 22/2017.(VI.30.), 24/2017.(IX.1.), 26/2017.(IX.29.), 30/2017.(X.27.), 2/2018.(I.26.), 13/2018.(IV.26.), 16/2018.(VI.1), 18/2018.(VI.22.), 27/2018.(XII.21.), 15/2019.(V.31.), 21/2019.(IX.13.), 23/2019.(XI.22.), 4/2020.(II.7), 5/2020.(IV.29.), 25/2020.(X.2.), 28/2020.(X.30.), 33/2020.(XII.18.), 25/2021.(X.1.), 9/2022.(IV.29),15/2022.(V.27.),32/2022.(XII.2.), 2/2023.(II.17.), 10/2023.(III.31.), 11/2023.(IV.28.), 17/2023.(VI.23.), 3/2024.(II.16.), 14/2024.(V.17.), 17/2024.(VI.28.) önkormányzati rendelet
25. 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről mód.: 44/2008.(X.21.), 33/2009.(X.27.) KGY rendelet, 30/2010.(XI.12.), 14/2011.(III.11.), 36/2011.(X.27.), 10/2012.(III.30.), 15/2013.(III.29.), 25/2013.(V.31.), 41/2013.(XI.4.), 10/2015.(III.27.),7/2017(II.24.), 33/2017.(XII.1.), 23/2018.(X.19.), 25/2019.(XI.21.), 27/2021.(XII.16.), 3/2023.(II.17.), 9/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet
26. 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet, az Oláh-rét természetvédelmi terület létesítéséről mód.: 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelet
27. 32/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza város szmogriadó tervéről mód: 41/2012.(X.24.), 9/2017.(II.24.), 11/2020.(III.27) önkormányzat rendelet
28. 3/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet, a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól  
29. 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól mód.: 18/2012.(IV.27.), 19/2013.(IV.26.), 33/2013.(IX.27.), 16/2014.(IV.25.), 9/2015.(III.27.), 9/2016.(IV.1.), 15/2017.(III.31.), 11/2018.(III.29.), 10/2019.(III.29.), 26/2019.(XII.20.), 12/2020.(III.27.), 10/2021.(III.5), 7/2022.(IV.29.), 9/2023.(III.31.), 13/2024.(V.17.) önkormányzati rendelet
30. 17/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
31. 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról mód.: 12/2012.(III.30.), 8/2013.(II.15.), 25/2013.(V.31.), 44/2013.(XI.29.), 10/2014.(III.21.), 4/2016.(II.26.), 13/2017.(III.31.), 41/2017.(XII.15.), 7/2018.(II.23.), 26/2019.(XII.20.), 19/2022.(IX.30.), 8/2024.(II.16.), 16/2024.(VI.28.) önkormányzati rendelet
32. 15/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
33. 16/2012.(VI.30.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről mód: 39/2012.(X.24.), 5/2013.(II.15.), 37/2013.(IX.27.), 2/2014.(II.21.), 2/2015.(II.19.), 1/2016.(I.28.), 1/2017.(I.27.), 1/2018.(I.26), 2/2019. (II.7.) önkormányzati rendelet
34. 44/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságok által történő használatának szabályozásáról mód: 14/2013.(III.29.), 32/2013.(VIII.29.), 7/2015.(III.27.), 11/2016.(IV.29.) és a 20/2016.(IX.23.), 4/2017.(I.27.), 21/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet
35. 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról mód.: 27/2013.(VI.28.), 43/2013.(XI.4.), 24/2014.(IX.26.) és a 32/2014.(XI.28.), 17/2018.(VI.22.), 14/2021.(IV.16.) önkormányzati rendelet
36. 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról mód.: 11/2014.(III.21.) a 12/2015.(V.29.), a 2/2016.(II.26.) és az 5/2017.(II.24.), 40/2017.(XII.15.), 9/2019.(III.29.), 26/2019.(XII.20.), 8/2020.(II.28.), 20/2021.(VI.25.), 28/2021.(XII.16.), 18/2022.(IX.30.), 6/2023.(III.31.), 5/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet
37. 45/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól  
38. 48/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet, a közösségi együttélés alapvető szabályairól mód.: 8/2015.(III.27.), 31/2017.(X.27.), 14/2018.(IV.26.), 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet
39. 13/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
40. 31/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapításáról  
41. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet, az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról mód: 4/2018.(I.26.), 26/2019.(XII.20.), 3/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet
42. 11/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról mód.: 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet
43. 19/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet, változtatási tilalom elrendeléséről mód.: 6/2016.(II.26.), 37/2017.(XII.1), 9/2021.(III.4), 10/2022.(IV.29.), 27/2023.(XII.1.), 4/2024.(II.16.), 18/2024.(VI.28.) önkormányzati rendelet
44. 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet, a közterületi térfigyelő rendszerről mód.: 24/2015.(XI.20.), 23/2016.(X.28.), 5/2019.(II.8.), 16/2019.(V.30.), 20/2019.(IX.13.), 24/2019.(XI.22.), 31/2019.(XII.19.), 15/2021.(IV.15.), 29/2021.(XII.15.), 23/2022.(IX.29.), 22/2023.(IX.22.) önkormányzati rendelet
45. 5/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről mód.: 14/2016.(V.27.), 30/2022.(XII.02.) önkormányzati rendelet
46. 13/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
47. 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról mód.: 9/2018.(III.29.), 22/2018.(X.19.), 17/2019.(VI.28.), 10/2020.(II.28.), 12/2021.(III.12.), 5/2022.(II.25.), 14/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet
48. 1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet, a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 23/2017.(VI.30.), 29/2017.(IX.29.), 43/2017.(XII.15.),8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet
49. 16/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről mód.: 23/2020.(VI.26.), 26/2022.(X.28.) önkormányzati rendelet
50. 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról mód.: 4/2021.(II.19.), 27/2022.(XII.01.) önkormányzati rendelet
51. 19/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
52. 25/2017.(IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
 
53. 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről mód.: 14/2018.(IV.26.), 24/2021.(X.1), 11/2022.(IV.29.), 21/2022.(IX.30.), 26/2023.(XII.1.) önkormányzati rendelet
54. 35/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete az építményadóról mód.: 24/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet
55. 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról mód.: 28/2023.(XII.1.), 10/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet
56. 39/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének egyes szabályairól, valamint az eljárás során fizetendő többletszolgáltatási díjakról  
57. 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 19/2018.(VI.22.), a 21/2018.(IX.7.), a 25/2018.(XI.30.), 1/2019.(II.8.) önkormányzati rendelet
58. 15/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
59. 2/2019.(II.7.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 18/2019.(VI.28.), 19/2019.(IX.13.), 30/2019. (XII.20.), 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
60. 4/2019.(II.8.) önkormányzati rendelete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásának helyi szabályairól  
61. 11/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről mód.: 28/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet
62. 12/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól mód.: 26/2019. (XII.20.), 2/2020.(II.7.), 19/2020.(VI.12.), 8/2023.(III.31.) önkormányzati rendelet
63. 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
64. 26/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról mód.: 20/2020.(VI.26.), 27/2020.(X.30.), 24/2021.(X.1.), 24/2022.(X.28.), 4/2023.(II.17.), 4/2023.(II.17.), 14/2023.(V.26.), 16/2023.(V.26.), 21/2023.(IX.22.), 24/2023.(XII.1.), 7/2024(II.16.) önkormányzati rendelet
65. 32/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete a vállalkozások beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatásáról  
66. 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 3/2020.(IV.24.), 22/2020.(VI.26.), 26/2020. (X.2.), 35/2020.(XII.18.), 7/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet
67. 21/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
68. 27/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről mód.: 8/2022.(IV.29.), 19/2023.(IX.22.) önkormányzati rendelet
69. 30/2020.(XII.04.) önkormányzati rendelet, veszélyhelyzet idején Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérleti díj fizetési kötelezettség alóli mentességéről  
70. 3/2021.(II.9.) önkormányzati rendelet, a 2021. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 23/2021.(VI.25.), 26/2021.(IX.30.) 31/2021.(XII.16.), 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet
71. 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról mód.: 3/2022.(II.25.), 7/2023.(III.31.), 6/2024.(II.16) önkormányzati rendelet
72. 22/2021.(VI.25.) számú önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról mód.: 4/2022.(II.25.), 15/2023.(V.26.), 7/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet
73. 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 12/2022.(IV.29.) és a 16/2022.(V.27.), 22/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet
74. 13/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
75. 28/2022.(XII.1) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról  
76. 29/2022.(XII.1.) önkormányzati rendelet, a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól  
77. 31/2022.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről  
78. 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól mód.: 12/2023.(IV.28.), 18/2023.(VI.23.), 23/2023. (IX.22.), 30/2023. (XI.30.), 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet
79. 13/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  
80. 16/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza MJV helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól  
81. 21/2023.(IX.22.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város jelképeinek, és a Nyíregyháza településnév használatának szabályairól, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról  
82. 24/2023.(XII.1.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról  
83. 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól2/2024.(II.16.) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól  mód.: 19/2024.(VI.28.) önkormányzati rendelet
84. 12/2024.(V.17.) önkormányzati rendelet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról  


Nyíregyháza, 2024. július 01.

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat