Településrendezési terv módosítása

Ügytípus: KÉRELEM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁHOZ
Eljárás ismertetése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek (szerkezeti terv, helyi építési szabályzat és annak rajzi mellékleteként a szabályozási terv) módosítását kezdeményezheti a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az egyesületek és a civil szervezetek. Ehhez írásbeli kérelmet lehet benyújtani a város képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez.
Ha a kérelem szakmailag támogatható, akkor Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében dönt a rendezési tervi módosítok elkészítésének megindításáról.
A módosító eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint folytatható le.
Az eljárás a képviselő-testület módosítást elfogadó döntésével zárul. A Polgármester gondoskodik a módosított településrendezési eszközök hatályba lépése után azok nyilvánosságáról.
Fontos tudni: a rendezési tervi módosítás legkisebb területi kiterjedése a tömb, egyedi ingatlanokra nem lehet rendezési terv módosítást eszközölni!
Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 155. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő: A módosítások egyeztetése és elfogadása az eljárás típusától és a módosítás nagyságrendjétől függően legjobb esetben is 3-4 hónapot vesz igénybe.
Az ügyintézés díja: közösségi érdekből történő rendezési tervi módosítás a kérelmezőnek általában díjtalan.
A magánérdekből történő gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó rendezési tervi módosítások eljárási költségei átháríthatók a kérelmezőre településrendezési szerződés keretében, melyben többek között rögzítésre kerülnek mind az önkormányzat, mind a kérelmező kötelezettségvállalásai.
Letölthető dokumentumok: Ehhez az ügytípushoz nincs letölthető formanyomtatvány.
Benyújtandó dokumentumok: Írásbeli kérelem, melynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
  • kérelmező neve, címe, elérhetősége
  • módosítandó terület pontos címe, helyrajzi száma (!)
  • a rendezési tervi módosítás leírása, rövid indoklása
Az írásbeli kérelmet a város képviselő-testületéhez vagy főépítészéhez kell címezni.
Vonatkozó jogszabályok:
  • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
  • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
  • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
  • Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat