.
Szakmai konzultáció/településkép-védelmi tájékoztatás megtartása
.
Ügytípus: Szakmai konzultáció/településkép-védelmi tájékoztatás megtartása
Eljárás ismertetése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 31/2017. (X.27.) rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) jóváhagyta.
A helyi településrendezési előírások értelmezésével, a településkép-védelmi tájékoztatás tartalmával kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából építtető, az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs lehetőség biztosításáról a Főépítész gondoskodik.
A tervezett tevékenységgel kapcsoltban a településképi bejelentési eljárás és településképi véleményezési eljárás során a helyi védett területen vagy a településképi szempontból meghatározó területeken (az önkormányzati rendelet 2. és 3. melléklete) az önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése szerint kötelező szakmai konzultáció megtartása szükséges.
A szakmai konzultáció iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül a Főépítész biztosítja a szakmai konzultáció időpontját.
Az ügyet intéző osztály: Főépítészi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület 156. szoba
Telefon: (42) 524-524
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő, Szerda: 8-12 és 13-16:30 óra között
Kedd: 8-12
Péntek: 8-12 óra között
Ügyintézési határidő: 8 nap
Az ügyintézés díja: Az ügyintézés díjtalan.
Letölthető dokumentumok: http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/ugyintezes/foepiteszi-osztaly
Benyújtandó dokumentumok: Kérelem szakmai konzultáció/településkép védelmi tájékoztatás megtartására és a mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentáció, melynek tartalma:
 • műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 • helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • alaprajz(ok), (rendeltetés mód változása esetén változás előtti és utáni állapotról is)
 • homlokzat(ok) (reklám elhelyezés esetén azok pontosan méretezett elhelyezésével)
 • utcaképi vázlat, színterv, látványterv.
Az építészeti-műszaki dokumentációt 1 példányban kell benyújtani:
 • papír alapon (minden esetben)
Vonatkozó jogszabályok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete.
 • A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (letölthető: www.magyarorszag.hu)
 • Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet
 • A Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) KGY rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) KGY rendelete
 • 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
 • 85/2000.(XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
 • 104/2017.(IV.28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat